Логотип сайту «Михайло Грушевський»
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Історичні праці / 1899 р. / Матеріали до історії козацьких рухів 1590-х рр.

Матеріали до історії козацьких рухів 1590-х рр.

Михайло Грушевський

Вступ

1. Королівський суд зносить рішення комісарів в справі претензій низових козаків до переяславських міщан, як постановлене неформально, під пресією козаків. 18 січня 1592 р.

2. Кор[оль] Жигимонт посвідчив, що кн[язь] Константин Острозький постачив свідоцтв про спустошення його волинських маєтностей татарами і козаками, і відкладав справу його київських маєтностей. 2 лютого 1596 р.

3. Канцлер Ян Замойский заявляє, що під час козацького нападу на Браславський замок загинули там документи на його маєтності в Браславщині. 16 мая 1596 p.

4. Королівський асесорський суд відкладає справу кн[язя] Януша Острозького з кн[язем] Кириком Ружинським, про те, що Ружинський, бувши черкаським і канівським підстаростою, покинув замки, затративши дві гармати. 8 липня 1596 р.

5. Рішення королівського асесорського суду в справі Лавріна Лозки з чернцями Микольського Пустинського монастиря про речі по неб[іжчику] Григорію Лободі, нібито сховані тими чернцями. 19 вересня 1596 р.

6. Рішення королівського асесорського суду в справі Еразма Коморовського з шл[яхетним] Олександром Остроухом та його пасербницею Богданою Саськовою про майно козака Саська, ніби сховане Остроухом. 20 вересня 1596 p.

7. Рішення королівського суду в справі Лаврина Лозки з печерським архимандритом Никифором Туром про речі Григорія Лободи, ніби сховані у Тура. 20 вересня 1596 р.

8. Рішення королівського асесорсъкого суду в справі Еразма Коморовського з міщанами черкаськими Радком і Шаулою про конфісковане майно козака Шаули. 7 жовтня 1596 p.

9. Королівський суд зобов’язує печерський монастир позичені ним від козака Шаули 100 кіп виплатити Еразму Коморовському. 7 жовтня 1596 р.

10. Король надає київському підчашому Івану Лозці ур[очище] Халеп і порожній пляц у Києві, сконфісковані від учасників повстання. 19 вересня 1596 [p.].

11. Королівський асесорський суд засуджує жида Левона Перцевича, аби виплатив Лавріну Лозці 2000 коп за переховані у нього гроші й речі Григорія Лободи. 1 жовтня 1596 р.

12. Королівський асесорський суд засуджує войського київського Семена Бутовича, аби виплатив 2000 коп за речі Григорія Лободи Л[авріну] Лозці. 7 жовтня 1596 p.

13. Король Жигимонт надає Баришполь і Горошин Станіславу Жолкевському за його заслуги, спеціально в останній війні з козаками. 20 лютого 1597 р.

14. Королівський суд звільняє Гришка Халепського від претензій Івана Лозки і від конфіскації маєтку його і його свояків. 14 квітня 1597 р.

15. Королівський суд звільняє шл[яхетного] Тимофея Краснодворського від претензій шл[яхетного] Симона Холоневського на його майно, ніби сконфісковане за участь в козацьких рухах. 1 грудня 1597 р.

16. Королівський асесорський суд звільняє Матвія Немирича від претензій до ніби перехованого ним майна Андрія козака і від обвинувачень в участі в козацьких рухах. 1 грудня 1597 р.

17. Кор[оль] Жигимонт надає Юрію Муховецькому три конфісковані по козаках доми в Києві. 14 грудня 1597 р.


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Матеріали до історії козацьких рухів 1590-х pp. // ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. 31-32. – С. 1 – 30. Передрук зі збереженням первісної пагінації: Розвідки і матеріали до історії України-Руси. – Львів, 1902. – Т. 4. Коротку анотацію цієї статті німецькою мовою див.: Hruševśkyj M. Beiträge zur Geschichte der Kozaken Aufstände von. J. 1595/1596 // ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. ХХХІ-ХХХІІ. – С. 20.

Автограф зберігається у: ЦДІАУК. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 166, арк. 1 – 11 зв.

Праця була призначена для виголошення на XI археологічному з’їзді, що відбувся в Києві у 1899 р. 28 червня 1899 р. історик реферував цю працю на засіданні історико-філософської секції НТШ. Однак ще раніше, 14 червня, відбулося спільне засідання філологічної та історичної секцій у справі археологічного з’їзду. Засідання схвалило рішення не брати участь у з’їзді, якщо «українсько-руська мова не буде допущена до рефератів ; самі ж реферати вирішено видрукувати в окремому томі «Записок НТШ» (З Товариства // ЗНТШ. – Т. ХХХІ-ХХХІІ. – С. 3). Див. публікацію «Передніх слів» до двох томів «Записок НТШ», де були надруковані ці реферати.

Поза тим, що дана публікація призначалася для Київського археологічного з’їзду, вона, виходячи із задумів історика, мала увійти до запропонованого ним до видавничих планів Археографічної комісії НТШ тому під назвою «Акти метрики Литовської і Руської (Московського архіву Міністерства справедливості) для історії Київщини, Брацлавщини, Волині, України Лівобічної XV і XVI ст.» (Грушевський М. Про видання джерел до історії українсько-руської // Едиційна археографія в Україні у XIX – XX ст. Плани, проекти, програми видань. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 152).

Методика видання документів відповідала археографічним вимогам кінця XIX ст. М.Грушевський розкривав скорочення за допомогою дужок, поділяв документи за найбільш чітко вираженими частинами їх формуляра, відзначав особливості паперу та самого тексту. Пропущені слова історик реконструював за допомогою ламаних дужок. Документи, опубліковані у «Матеріалах», використані ним у десяти різних фрагментах його головної праці (Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1995. – Т. VII. – С. 171,176,185, 215, 216, 223, 234, 287, 302, 581).

Сучасне місцезнаходження документів: Российский государственный архив древних актов. – Ф. 389: Литовская метрика. – Оп. 1. – Д. 200. – Л. 62 – 62 об.; Д. 201. – Л. 52-53, 76 06.-77, 83-83 об., 93-98, 100 об.-101. 103 об.-105, 107-110 об., 127 06.-128 об., 150 об.-151, 151 об.-152, 158-158 об.

П. Кулаковський

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 305 – 332.

Попередній твір | Перелік творів | Наступний твір

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 2011 – 2019 Група розробників

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на цей сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 872

Модифіковано : 21.10.2017

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.