Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

«О любви к отечеству и народной гордости»

Михайло Грушевський


Примітки

Вперше опублікована у двох частинах журналу: ЛНВ. – 1907. – Т. 37. – Кн. 3. – С. 497 – 505; Т. 38. – Кн. 4. – С. 111 – 124. Коректа першої частини статті з незначними виправленнями автора зберігається в ЦДІАК України (Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 169. – Арк. 23-27). Там же зберігається автограф другої частини з виправленнями (арк. 28 – 53 зв.). Фрагмент автографа (два аркуші, що відповідають с. 122 – 123 опублікованого в ЛНВ тексту) втрачено. Під назвою «Значення Галичини для українства» фрагмент другої частини статті, «де автор говорить про значення українського руху в Галичині для української національної ідеї» [з редакційної зауваги. – С. П.], передруковано в газеті: Діло. – 1907. – 13 травня (30 квітня). – Ч. 95. Окремі витяги з другої частини статті, довільно скомпоновані та відредаговані, були передруковані під заголовком «Дезертирам українства» у виданні: Свобода (Джерсі Сіті). – 1917. – 10 квітня. – С. 2.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні ця велика стаття розбита на розділи й розділам дано заголовки.

Над написанням першої частини статті М.Грушевський працював упродовж першого тижня березня 1907 р., про що не раз згадує у своєму щоденнику, а 7 березня він записав: «Дописав І час[тину] «На українські теми» й післав» (ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 25. – Арк. 146). Згадка про роботу над другою частиною зустрічається у щоденниковому записі за 2 квітня 1907 р. (ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 25. – Арк. 12 зв.).

Стаття є історичним екскурсом у формування української національної спільноти, поглядом на еволюцію українства. Про важливість порушених проблем національно-культурного відродження та необхідність їх поширення свідчить один із листів Л.Жебуньова до М.Грушевського:

«Будучи глибоко переконаний в тому, що несвідому українську інтелігенцію не доведеш до національної свідомості літературою на українській мові (не читає вона її), я дуже жалкую, що такі цінні і важливі речі, як от Ваші статті «На українські теми», містяться не в російському журналі або газеті, і не на російській мові. Тільки що перечитав 3-ю статтю в 3-й кн[изі] «Літер[атурно]-наук[ового] вісн[ика]» і думаю, що вона вплила б на декого з «темних» українців», коли вони прочитали б її, а то ж, на превеликий жаль, не прочитають… Я маю фактичний доказ тому, бо ж кого з знайомих людей присилував передплатить «Літ[ературно]-наук[овий] в[істник]» і знаю, що вони читають в ньому тільки дрібниці, та й то – інколи, а то й зовсім нерозрізана книжка лежить» (ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 473. – Арк. 17 – 17 зв. Лист від 30 березня 1907 р.).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: у 50 т. – Львів: Світ, 2002. – Т. 2, с. 20 – 37.