Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Економічний стан селян в Перемиськім старостві в середині XVI в. на основі описей королівщин

Михайло Грушевський


Примітки

Друкується за виданням: Жерела до історії України-Руси. – Львів, 1897. – Т. II: Описи королівщин в землях руських XVI віку. – Т. II: Люстрації земель Перемиської і Сяноцької. Передрук цього дослідження зі збереженням пагінації публікації в «Жерелах…» – Розвідки й матеріали до історії України-Руси. – Львів, 1900. – Т. III.

Стаття була написана автором у першій половині 1897 р. у зв’язку з виданням другого тому «Жерел…» 20 жовтня цього ж року М.Грушевський на засіданні історико-філософської секції ознайомив присутніх з основними ідеями статті [З Товариства // ЗНТШ. – Львів, 1898. – Т. XXI. – С. 2]. Згодом друком вийшов другий том «Жерел…», у якому ця стаття була вміщена як передмова (Там само. – С. 15).

З досліджень, що безпосередньо торкаються теми статті, слід відзначити дослідження, здійснене Казімежем Арламовським, у майбутньому одним із видавців люстрації Руського воєводства 1661 – 1665 pp., присвячене Медицькому ключу Перемиського староства у XVI ст. [див.: Arłamowski К. Klucz medycki starostwa przemyskiego w XVI wieku // Studia z historii społecznej і gospodarczej poświęcone Franciszkowi Bujakowi. – Lwów, 1931. – Т. I. – S. 133 – 164] Польська історіографія, що прямо чи опосередковано торкається цієї проблеми, окреслена З.Будзинським і К.Пшибосем [див.: Polska południowo-wschodnia w еросе nowożytnej. Źródła dziejowe. Rzeszów, 1997. – T. I. – Cz. 1: Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku / Wyd. Z.Budziński, K.Przyboś. – S. XI – LXVIII]. З українських істориків вивченням статистичних джерел до історії Перемиської землі, але пізнішого періоду (XVII – XVIII ст.), займався В.О.Пірко [див.: Пірко В.О. Ревізія 1711 р. на Засянні – джерело вивчення соціально-економічних відносин на початку XVIII століття // Проблеми слов’янознавства. – 1976. – Вип. 14. – С. 116 – 123 та ін.].

П.Кулаковський

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2003. – т. 5, с. 290 – 320.