Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Забагато свят

Михайло Грушевський

Росія – країна дуже, дуже бідна. Селянин в Росії заробляє [в] кілька разів менше, ніж в інших багатших та просвіченіших краях: середній дохід одного чоловіка в Росії [в] чотири рази менший, ніж в Англії, [в] шість разів менший, ніж в Америці [Про се було докладніше писано в «Селі», 1909, № 14.].

Зате святкують в Росії далеко більше, ніж по тих багатших та просвіченіших сторонах. Там працюють на рік 300, навіть 305 днів; крім неділь, святкують ще 1, щонайбільше 15 днів в році. А в Росії працюють в середнім коло 250 днів тільки, а місцями ще менше: по деяких місцях між народом святкують 120 і навіть 160 день, так що робочих днів зостається небагато більше як 200. Закони російські наказують святкувати [не] більше, як 90 днів свят, а інші – то свята церковні.

Через таку силу свят багато тратиться часу і в роботі, і в ученні, а, крім того, через те прибуває гульні та п’янства. Вже п’ятдесят літ тому митрополит Московський звертав на се увагу духовного начальства, і потім кілька разів для сього визначувано комісії, щоб обміркувати, як би поменшити свят, тільки досі з того нічого не вийшло. Так як з п’янством: жалуються, що через п’янство гине здоров’я, і праця, і достатки народні, та не важаться по правді щось против п’янства робити, бо з того дуже великий дохід має казна. Подібно і з святами: шкода велика від тої сили свят, але бояться, що від того побожність у народі зменшиться, як почнуть свята касувати.

Тепер осібна комісія при Державній раді (Государственном совете) обмірковує сю справу. Вона хоче зовсім скасувати 16 свят з тих, що законом наказані, 9 царських днів перенести на найближчу неділю, а 3 свята святкувати зранку тільки; разом хочуть скасувати 28 днів свят. Духовна власть годиться священикам поручити, аби толку вали народові, що в ті свята можна робити, але самих свят щоб не касувати.

Ну що ж, добре б і се. Важніше було б подбати, щоб народ мав на чім і чим працювати. Та нехай, кажу, буде тимчасом добре і се.


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Село. – 1910. – 7 січня. – № 2. – С. 1-2. Підпис: М.Гр. Стаття написана 1 січня 1910 р. (див.: Гирич І., Тодійчук О. Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік // Український історик. – 2002. – Ч. 1 – 4. – С. 100).

Подається за першодруком.

Про се було докладніше писано в «Селі», 1909, № 14 – йдеться про статтю: М.Гр. [Грушевський М.]. Убожіє край // Село. – 1909. – 3 грудня. – № 14. – С. 1-2.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 260.