Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Важна справа

Михайло Грушевський

На останнім засіданні управи Наукового товариства імені Шевченка у Львові прийнято проект, предложений проф. Мих. Грушевським про заснування бібліографічного бюро при Товаристві. Се бюро передусім займеться укладанням бібліографії української за біжучий час, з початком 1911 р., так, що за кождий рік виходитиме осібним томом бібліографія українських видань з усіх країв: з Росії, Австро-Угорщини і українських колоній: за 1911р. вийде в 1912 році, за 1912– в 1913 і так далі.

Для того бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка, що вже й без того поставила собі завданням якнайповніше зібрати всякі українські видання, тепер, з сеї осені, приложить особливі старання, щоб мати у себе все, що виходитиме на українській мові. В тім також інтерес усеї нашої суспільності, щоб бодай тут в сій поки що (і бозна-як іще довго) єдиній нашій національній бібліотеці зберігалося все, що виходить на українській мові, і не пропало для історії нашого життя, було записано в тій бібліографії.

Тому наші земляки повинні посилати туди все – не тільки книги, газети, брошури, а й кождий плакат, афішу, оголошення, етикетку, яка де-небудь виходить по-українськи, і то не тільки з теперішнього, а і з попереднього часу, бо се бібліографічне бюро далі приступить також до бібліографії рр. 1901 – 1910, а потім і до бібліографії українських видань Росії до р. 1900(бібліографія видань з австрійської України тепер друкується, дійшла до р. 1890).

Крім того, се бібліографічне бюро даватиме відомості бібліографічні в потребах громадських (напр., сього року були приготовані бібліографічні відомості про українську пресу Австрії для міжнародного конгресу в Брюсселі). Завідателем сього бюро визначено Володимира Дорошенка, кандидата Московського університету, що працював при бібліографії «Записок Наук[ового] тов[ариства] ім. Шевченка» сього року.

Українські і прихильні українству газети просимо передрукувати сю звістку.


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Село. – 1910. – 23 вересня. – № 38. – С. 3-4. Без підпису.

Подається за першодруком.

…прийнято проект… про заснування бібліографічного бюро при Товаристві – потреба заснування спеціальної комісії для праці над українською бібліографією була признана на засіданні Історично-філософічної секції НТШ 26 травня 1909 р. (Хроніка НТШ. – Львів, 1909. – Ч. 39. – С. 18).

Перше організаційне засідання комісії відбулося 21 листопада 1909 р. До її складу увійшли М.Возняк, В.Гнатюк, М.Грушевський, В.Доманицький, М.Залізняк, І.Левицький, І.Крип’якевич, В.Дорошенко та ін. Першим головою комісії було обрано І.Левицького. Після смерті І.Левицького головою комісії став В.Дорошенко.

Детально див.: Ільницька Л. М.Грушевський і становлення українознавчої бібліографії в Науковому товаристві ім. Шевченка у Львові // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. – Львів, 1998. – Вип. 6. – С. 47 – 53). На внесення бібліографічної комісії 25(12) вересня 1910 р. Виділ НТШ постановив утворити бібліографічне бюро на чолі з В.Дорошенком (Хроніка НТШ. – Львів, 1910. – Ч. 44. – С. 1-2).

…бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка… поставила собі завданням якнайповніше зібрати всякі українські видання… – одним із шляхів комплектування було постійне вміщення на сторінках «Хроніки НТШ» реєстрів рідкісних видань, які бібліотека мала намір придбати або отримати в дар.

…(бібліографія видань з австрійської України тепер друкується, дійшла до р. 1890) – йдеться про «Українську бібліографію Австро-Угорщини за роки 1887 – 1900» І.Левицького, яку передбачалося друкувати в «Українсько-руському архіві» (т. 4).

На першому організаційному засіданні Бібліографічної комісії було ухвалено видавати нову спеціальну серію «Матеріали до української бібліографії», у трьох її томах 1909 – 1911 рр. вийшла бібліографія І.Левицького: Т. 1 (Роки 1887-1889). – Львів, 1909; Т. 2 (Роки 1890-1891). – Львів, 1910; Т. 3 (Роки 1892 – 1893). – Львів, 1911.

Детально див.: Рибчинська Н. Видавнича діяльність Бібліографічної комісії НТШ у галузі ретроспективної українознавчої бібліографії (1909 – 1939) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 141-164.

…що працював при бібліографії «Записок Наук[ового] тов[ариства] ім. Шевченка» сього року – із започаткуванням Бібліографічної комісії одним із перших її завдань була підготовка повної бібліографії «Записок НТШ» з першого по 100-й том і далі. Для цього призначалися навіть 99 і 100 томи видання. Робота над укладанням покажчика була доручена В.Дорошенку. У 1910-ті роки він не завершив свою працю, продовжив її у 1920-х роках, проте повну бібліографію «Записок НТШ» він не видав.

Детально див.: Дорошенко В. Бібліотека НТШ ім. Шевченка у Львові // ЗНТШ. – Нью-Йорк; Париж, 1961. – Т. XLIX. – С. 7 – 58; Купчинський О. Бібліографія фундаментального видання Наукового товариства ім. Шевченка (замість передмови) // Бібліографія Записок Наукового товариства імені Шевченка. Томи I-CCXL. 1892-2000 / Уклад. В.Майхер. – Львів, 2003. – С. 24-25; Листування Михайла Грушевського / Ред. Л.Винар упоряд. Р.Майборода, В.Наулко, Г.Бурлака, І.Гирич. – Київ; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто, 2001. – Т. 2. – С. 240-242.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 277.