Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Хочуть скасувати козаків

Михайло Грушевський

Пишуть, що в воєннім міністерстві порішили скасувати козаків і роздумують над способами, як се ліпше зробити. Кажуть, що на війні від козаків нема великої користі. Остання війна з японцями показала, що на війні, як тепер її ведуть, козаки не здатні – ліпше на їх місце мати регулярну кавалерію. І козак уже не той: сучасне життя забирає його і він уже неохоче дивиться на сю свою козачу службу.

Крім того, багато трудностей, клопотів і непорядків виходить з самої управи (адміністрації) козацьких земель. Козаки донські, кубанські, терські, уральські, сибірські займають великі простори. Колись жили там самі козаки і правилися своїми отаманами, котрих самі собі вибирали. Тепер поміж козаками живе дуже багато всякого не козацького народу, і воєнне козацьке начальство має правити ним і всякими справами – земельними, промисловими, торговими і бозна-якими ще. Не може воно сього добре вести, і се шкідливо відбивається на житті величезних країв, де живуть козаки. Через се надумали скасувати і козаків, і козацькі області та порівняти їх у всім з іншою людністю й іншими краями.

Так, може, незадовго прийде й кінець козацтву. Що ж, теперішні обставини відмінилися дуже, і теперішня служба козацька і життя козацьке тільки іменем нагадує колишню козаччину.

Старе козацтво розвинулося в XVI віці, тому триста літ і більше. Одно козацтво було українське, на Дніпрі, на Запорожжі і по обох боках Дніпра. Друге було великоруське, на Дону. Від потомків запорозьких українських козаків пішло теперішнє козацтво чорноморське або кубанське. Переселяли українських козаків і між терське військо не за давніх часів, але багато там і великоросів. Уральські козаки і сибірські теж великороси, а кубанські козаки здебільшого українці.


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Село. – 1910. – 7 січня. – № 2. – С. 3. Підпис: М.Грушевський. Стаття написана 1 січня 1910 р. (див.: Гирич І., Тодійчук О. Щоденник Михайла Грушевського за 1910 рік // Український історик. – 2002. – Ч. 1 – 4. – С. 100).

Подається за першодруком.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 261.