Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] В.О.Эйнгорн. Отставка А.Л.Ордина-Нащокина и его отношение к малороссийскому вопросу

Михайло Грушевський

"Журнал Министерства народного просвещения",
1897, XI, с. 92 – 176.

Як відомо, між московським канцлером Ордіним-Нащокіним і самим царем Олексієм була кардинальна різниця в поглядах на українську справу. Перейнятий планом союзу проти Швеції, Ордін, що й взагалі легковажив українську справу і був дуже незадоволений, що Москва, прийнявши під свою протекцію Україну, вмішалася в українсько-польські відносини, пильнував усяким способом прийти до порозуміння з Польщею та готовий був на всякі уступки в українській справі. Се викликало велике незадоволення на нього й на московську політику і на Україні, і в московських правительствених кругах і привело до віддалення Ордіна спочатку від уряду презесу Малоросійського приказу, а потім і від уряду канцлера.

Д[обродій] Ейнгорн на основі друкованих і архівних матеріалів, зібраних ним в московських архівах міністерств юстиції й заграничних справ і в Петербурзькім державнім архіві і в значній мірі незвісних попереднім дослідникам, представляє становище Ордіна до українського питання, почавши від іменування його презесом Малоросійського приказу 1667 аж до віддалення від державних справ 1671 p., а заразом дає перегляд московської політики в українській і зв’язаних з нею справах тих років.

Завдяки широко використаному архівному матеріалу автор дає багато нового й цікавого до історії українсько-московських відносин, особливо до питання про прилучення Києва та Правобічної України та перехід Київської митрополії під зверхність Московського патріарха (Ордін був гарячим прихильником сього плану з політичних мотивів – надіючися тим задержати в московських руках Київ і отворити дорогу Москві (до мішань у внутрішні справи Польщі). Се надає значну цінність статті д[обродія] Ейнгорна.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. 33. – Кн. 1. – С. 11 – 12 (Бібліографія).

Ейнгорн Віталій Осипович (1862-1947) – російський історик.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 286.