Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Лекции и исследования по истории русского права, В.Сергеевича

Михайло Грушевський

СПб., 1899, ст. VI+480

Се друге видання курсу, котрого перше видання 1894 р. обговорене було в X т[омі] наших «Записок». Сказане там про позитивні й негативні сторони сього курсу можна повторити й тепер, бо план і характер курсу не змінилися, хоч автор і доповнив його значно. Нашим читачам поручаємо особливо розділ про «Руську правду», с. 37–75, де є багато інтересного, і розділи про право карне, цивільне й процес, хоч кардинальна хиба плану – мішання докупи фактів з Давньої Русі і з Московської держави – багато шкодить цінності їх.

Розділ державного права дає небагато, бо переважна його частина увійшла в «Юридические древности» автора і тут пропущена. Інтересна оцінка державно-правних відносин України до Московщини по прилученні зісталася в цілості (с. 84); автору треба б поправити тільки деякі недокладності в його огляді відносин України до Польщі (н[а]пр[иклад], Баторієву реформу в її апокрифічно-традиційній формі). Покажчики літератури, де в чім доповнені, не можуть похвалитися повністю.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. 33. – Кн. 1. – С. 7 (Бібліографія).

Сергеєвич Василь Іванович (1832–1911) – російський історик права.

…Се друге видання курсу, котрого перше видання 1894 р. обговорене було в Х т[омі] наших «Записок» – йдеться про працю: Грушевський М. [Рецензія] Сергеевич В. Лекции и исследования по древней истории русского права. СПб., 1894 // ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. X. – Кн. 2. – С. 9 – 11.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 133.