Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Передмова до т. IIІ «Жерел»]

Михайло Грушевський

Сим томом, що містить в собі люстрації земель Холмської, Белзької й Львівської, закінчується видання люстрації королівщин в руських землях 1564 – 1565 pp., бо люстрації подільських королівщин і старосте Любомльського і Ратенського (Холмської землі) видані були ще раніше Київською археографічною комісією в 1890 р., в ч. VII т. II «Архива Юго-Западной России», з тієї ж оригінальної книги, і в нашім виданні пропущені з огляду на загальну приступність сього видання. Таким чином видання наше, розпочате 1895 p., зайняло цілих п’ять літ. Причиною були скупі засоби нашої археографічної комісії, що могла випускати не більше як по одному томові на рік, а через те й колекція «Описей королівщин» мусила давати місце іншим публікаціям та чекати черги по кілька років. Друк сього тому розпочався ще 1898 р. і вихід чекав своєї черги три роки.

Том сей містить описі королівщин Красноставської, Холмської, Городельської, Грубешівської, Тишовецької, Грабовецької, Белзької, Сокальської, Кам’янецької і Жидачівської з книги № 12 Московського архіву Міністерства справедливості (відділ IV В), Любачівської і Львівської з книги № 19 (там же): описі ідуть в порядку оригіналу, тільки Любачівське староство перенесено наперед, аби описі йшли в порядку земель; окрім того, з інвентарю доходів 1564 р. Варшавського Скарбового архіву (відділ XLVI, № 119) взято описі Олешицької волості (с. 297 – 302) і Городецького староства, котрих нема в люстрації 1564 – 1565 pp. З них до Холмської землі належать староства: Красноставське, Холмське, Грубешівське; до Белзької: Городельське, Тишовецьке, Грабовецьке, Белзьке, Сокальське і Любачівське; до Львівської: Кам’янецьке, Жидачівське, Львівське й Городецьке. Скільки знаю, всі отсі описі досі не були друковані.

На вступі подано розвідку про економічний стан селянства в Сяноцькій королівщині: разом вступні розвідки до сих трьох томів «Жерел» дають перегляд економічних відносин селянства на цілім полудневім, підгірськім поясі Галичини від Галицького Поділля й Покуття до Сяноччини. В кінці тому подано покажчик імен і речей до всіх трьох томів, зладжений С.Томашівським (до І тому) та П.Рондяком (до II і III) і мною переглянений. Підношу, що в покажчик імен внесено всі селянські й міщанські – не тільки прізвища, але й імена; сі кілька тисяч руських імен дають цінний матеріал для руської ономастики, невважаючи на те, що значна частина сих імен покручена польськими писарями; більше ясні помилки або недокладності транскрипції (що не розрізняє, напр., з і ж, с i ш, ц i ч) поправлені в самім покажчику, менш певне полишено дальшим дослідникам.

В покажчику речей, тому що його робили вдвох, є подекуди неодностайність в рубриках, під котрими зібрані дотичні місця, при відшукуванні треба уважати на се, чи місця з іншого тому не зібрані під другою подібною рубрикою.

Тепер на черзі в сій колекції стоїть видання люстрації руських королівщин 1570 p. Друк її зачнеться ще сього року, але виходу прийдеться почекати…


Примітки

Подаємо за публікацією: Грушевський М. [Передмова до т. III «Жерел»] // Жерела до історії України-Руси. – Львів, 1900. – Т. III. – С. І.

Автограф зберігається у: ЦДІАУЛ. – Ф. 401, оп. 1, спр. 49, арк. 244 – 245.

люстрації подільських королівщин і староств Любомльського і Ратенського (Холмської землі) видані були ще раніше Київською археографічною комісією в 1890 р., в ч. VII т. II «Архива Юго-Западной России» – див.: Архив Юго-Западной России. – К., 1890. – Ч. 7. – Т. 2. – С. 128 – 135 (люстрація Барського староства 1565 р.); С. 135 – 165 (люстрація Хмельницького староства 1565 р.); С. 215 – 272 (опис містечок та сіл, належних до Барського староства в люстрації 1565 р.); С. 272 – 320 (люстрація Ратненського староства 1565 р.); С. 321 – 363 (люстрація Любомльського староства 1564 р.)

…Жидачівської з книги № 12 Московського архіву Міністерства справедливості (відділ IV В), Люба чівської і Львівської з книги № 19 (там же) – Archiwum Głόwne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD). – Tzw. Metryka Litewska. – Dz. IV.B. – Ks. 12; 19.

…С.Томашівським… – Степан Томашівський (1875 – 1930) – відомий український історик, публіцист та політик; учень М.Грушевського по семінару у Львівському університеті, дійсний член НТШ з 1899 р. (ширше про нього: Крип’якевичІ.П. Некролог // ЗНТШ. – Львів, 1931. – Т. CLI. – С. 224 – 230; Бортняк Н. Матеріали до бібліографії наукових праць Степана Томашівського // ЗНТШ. – Львів, 1998. – Т. ССХХХІІІ: Праці Історико-філософської секції. – С. 271 – 294; Халак Н.В. Наукова спадщина і громадсько-політична діяльність Степана Томашівського: Автореф…. канд. іст. наук. – К. 1999).

Тепер на черзі в сій колекції стоїть видання люстрації руських королівщин 1570 р. – видання вийшло друком 1903 p., див.: Жерела до історії України-Руси. – Львів, 1903. – Т. 7.

Мирон Капраль

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 309 – 310.