Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Исторические сочинения Д.И.Иловайского

Михайло Грушевський

Часть вторая. 1859-1897, Москва, 1897, IV+387

В II томі сього збірника (І том вийшов ще в 1884 р. під титулом «Сочинения») передруковано дрібні статті московського історика. Наукова вартість їх неоднакова, але взагалі цікавого в них небагато; я занотую що вартніше та інтересніше для нас.

На вступі є популярно-наукова стаття про початок Русі – інтересна як резюме поглядів автора, де в чім фантастичних, де в чім інтересних і справедливих (автор міг би у всякім разі, передруковуючи, поправити дату нападу Русі на Царгород).

Дрібні замітки про Тмутаракань, Саркел, Данила Галицького і місто Холм та про руську поезію XI–XII в. (з поводу «Слова о полку Ігоревім») небагато дають; занотуємо тільки уваги самого д[обродія] Іловайського й кореферента його, гр[афа] Уварова, про архітектурну опись Холмської катедри в Галицько-Волинській літописі (тут теж автор хоч при передруку міг би поправити хронологію галицьких подій, де він дуже аподектично повторяє дати Галицько-Волинської літописі).

В II відділі занотуємо досить голосну свого часу полеміку про значіння слова «кормление» і замітку про Іллю Муромця (д[обродій] І[ловайський] висловляє здогад, що в еволюції сеї легенди мала вплив історична особа – козак Ілейко Муромець, діяч московських замішань з початку XVII в.). Дальші бібліографічні й принагідні примітки дають ще менше інтересного.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. 38. – Кн. 6. – С. 4 – 5 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 234, арк. 99–100. Без закінчення, до слів: «…свого часу… «

Іловайський Дмитро Іванович (1832-1920) – російський історик, публіцист, громадський діяч.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 141.