Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Приходская библиотека.
Киев, его святыни и памятники

Михайло Грушевський

Сост. проф. Петров. Редакция В.И.Шемякина.
СПб., 1896, ст. 180+план, 16°

Проф[есор] Петров, обробляючи науково матеріали про Київ в своїх «Очерках», обговорених недавно на сторонах «Записок» (т. XXIX), заразом обробив їх популярно в виданні «Приходская библиотека». Книжечка вийшла, безперечно, дуже корисна і для прочан, і туристів, що звиджують Київ, дуже наручна, тим більше, що й дуже приступна ціною (30 коп.), але для ширшої публіки написана занадто важко й сухо. Щодо наукової вартості її, то й до неї можна прикласти сказане про його «Очерки».

Найслабше випав вступний огляд, де багато довільного й нестійного, не кажу вже за такі речі, як дати: 865 р. для походу на Царгород, але, н[ап]р[иклад], датування подорожі Кия до Царгорода VI віком дивно стрінути в книжці, що вийшла з-під пера науково кваліфікованого чоловіка. Є і в дальших розділах різні не докладності, от хоч би реєстр святих князів на с. 17, де проф[есор] Петров наканонізував цілу купу нових святих, або апокрифічні київські князі Іван Друцький і Станіслав на с. 24. За всім тим, як підручник, книжка д[обродія] Петрова, повторяю, дуже корисна.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. XXXIII. – Кн. 1. – С. 6–7 (Бібліографія).

Петров Микола Іванович (1840-1921) – літературознавець, бібліограф, архівознавець, археограф, етнограф, фахівець з проблем археології, образотворчого мистецтва, історії церкви.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 18.