Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Церковно-археологические очерки,
исследования и рефераты П.Лашкарева

Михайло Грушевський

К., 1898, ст. І+І+240+І

Проф[есор] канонічного права Київського університету Петро Лашкарьов займає поважне місце в українській археології: викладаючи церковну археологію в Київській духовній академії в 60-х pp., він звернув увагу на київські пам’ятки церковного будівництва часів Давньої Русі і від того часу протягом тридцяти літ був головним робітником в студіюванні й описуванні українських пам’яток з княжих часів. Особисті спостереження, збирані ним літами при перебудуваннях, розкопках і т. ін., робили його монографії особливо цінними. Але розкидані в різних виданнях на протязі тридцяти літ, вони були не завсігди приступні, і автор дуже добре зробив, видавши з нагоди Київського археологічного конгресу сі статті в однім томі.

Тільки вступна стаття «Религиозная монументальность» – досить поверховий компілятивний огляд, не в однім перестарілий, що займає майже половину тому, ледве чи буде кому інтересним і міг бути властиво опущеним. Інші статті мають науковий інтерес і тепер; деякі – дуже значний; шкода тільки, що автор передрукував їх без усяких перемін, хоч міг би дещо доповнити й переробити. Сі доповнення й переміни він зробив в додатку на кінці книги.

Окрім передруків подано тут одну й недруковану ще розвідку: про канівську катедральну церкву Успенія. Розвідка написана на підставі плану церкви, і тільки в нотці автор додав у кількох рядках результати своїх пізніших спостережень над будовою. У всякім разі розвідка досить докладно знайомить нас із Канівською катедрою, як пам’яткою з часів Давної Русі. Непевним лишається тільки, чи се якраз церква св. Георгія, як думають звичайно, і як се приймає без дальших аргументів автор.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. XXXIII. – Кн. 1. – С. 6 (Бібліографія).

Лашкарьов Петро Олександрович (1833-1899) – юрист, професор Київської духовної академії (1866) та Київського університету (1885) кафедри канонічного права.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 17.