Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Указатель к первым осьми томам «Полного собрания русских летописей», изданных Археографической комиссией

Михайло Грушевський

Отдел I. Указатель лиц, т. II (К-Ф),
СПб., 1898, с. II+397+XXVIII, 4°

Се видання належить до категорії тих припізнених, що через своє припізнення тратять майже всяке значіння. З передмови довідуємося, що се видання було ухвалене ще 1847, зроблене 1861 p., але що всякий раз, поки доходила річ до друку, показувалося, що робота відстала від числа виданих томів, тож по всяких переробках тільки 1875 р. видано І том, а нарешті недавно (бо появилася в світ книжка дуже недавно, хоч має на окладинці 1898 р.) – т. II.

Як я сказав, своє значіння се видання стратило майже зовсім: з 8 томів, обнятих ним, т. І, II, III, отже, найважніші, вийшли зовсім з наукового уживання, заступлені новішими, ліпшими, практичнішими виданнями тої ж самої Археографічної комісії, так що покажчик може служити тільки для т. IV–VIII. Томи IX, X, XV і XVI, що появилися досить давно, зісталися необнятими сим покажчиком, хоч, окрім т. XVI, всі вони не мають своїх осібних індексів. Шкода праці й гроша, особливо супроти інших розпочатих і ухвалених, дуже потрібних робіт, котрими так багата Петербурзька археографічна комісія.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. 38. – Кн. 6. – С. 7 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 240, арк. 1–3. Підпис: М.Г.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 143.