Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] М.И.Ростовцев. Римские гарнизоны
на Таврическом полуострове

Михайло Грушевський

Ж[урнал] М[инистерства] н[ародного] п[росвещения],
1900, III, с. 140 – 158.

Розвідка складається з трьох розділів; в першім автор аналізує звістку Й.Флавія (II. 16. 4) про римські залоги в Боспорськім царстві; в другім він, головно, збирає відомості про римську залогу в Херсонесі і тут публікує інтересну нову херсонську напись з II в., з котрої бачимо, що в Херсонесі резидував tribunus militum – правдоподібно головний начальник таврійської оборони, в III розділі описує розкопки на розі Ай-Тодор (коло Ялти), де 1897 р. знайдено останки римських касарень, а численні римські монети вказують на часи від Веспасіана і до Гордіона. Автор здогадується, що при Доміціані військо було виведене з Криму на якийсь час, а в середині III в. окупація зовсім перестала бути; саму айтодорську осаду він уважає за Харакс Птолемея.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. 38. – Кн. 4. – С. 4 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 235, арк. 79-80. Підпис: M.Г.

Ростовцев Михайло Іванович (2870-1952) – російський історик античності та археолог.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 23.