Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Ks. Adolf Pleszczyński. Bojarzy międzyrzeccy, studium etnograficzne

Михайло Грушевський

Warsz[awa], 1893, 16°, 226 стр.

У «Бібліотеці Вісли» (т. XI) вийшла минулого року цікава монографія етнографічна про бояр межиріцьких, в пов[іті] Радзинськім, [в] губерн[ії] Седлецькій. Автор описує людність 11 боярських сіл Межиріцької волості. Для нас вона цікава і з погляду етнографічного, бо села сі лежать на етнографічній межі українсько-польсько-білоруській, і з погляду суспільно-культурного, бо аналогічна з т. зв. околичною шляхтою українською, напр., овруцькою або барською, і цікава, як посередній тип між людністю селянською й шляхетською, що, задержавши багато початкових своїх ознак української національності, підупав, одначе, в якійсь мірі і під польський культурний вплив.

У згаданій книжці після дуже коротенького начерку історичного (с. 7 – 15) і сучасного побуту бояр (с. 15 – 27) подано словничок місцевої мови з заміткою про вимову (с. 28 – 49), далі списані самими боярами ритуали весілля й похорону, звичаї святкові (с. 50 – 94), з світогляду космічного, забобони, народна аптека (с. 98 – 144), наостанку: народна словесність – десяток переказів, прислів’я, пісні побожні і світські. До книжки доложено ноти кількох мотивів, статистична таблиця й мапка.

Звертаючи на сю книжечку увагу українських етнографів, мусимо пожалкувати, що автор звернув менше уваги на суспільно-історичні питання; з документів він подав тільки один в перекладі, хоч каже, що знає їх більше, тим часом поданий настільки цікавий, що треба жалкувати за останніми. На довід того, що боярська людність вийшла з Мазовша, автор не дає ніяких певних доказів, і думка ся зостається непевною. Чи не певніше виводити їх від бояр з князів литовського, руського родоводу, як-то доводить і ім’я їх, і одсліди руських елементів в етнографічному їх типі, хоч і споляченому незначно (не знати правда, наскільки пильно тримався автор народної мови в переказах пісень, приказок і т. ін.).


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1894. – Т. III. – С. 229 – 230 (Замітки історичні, археологічні і критичні).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 31.