Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Фаминцын. Древнеарийские и древне-семитские элементы в обычаях, обрядах, верованиях и культе славян

Михайло Грушевський

(«Этнографическое обозрение», 1895, II, с. 1 – 48)

…Стаття поділяється на дві частини: в першій [д. Фамінцин] слідить за аналогіями слов’янських звичаїв і вірувань з віруваннями античними, семітськими, іранськими, в другій (с. 31 – 48) спеціально слідить за паралелями щодо культу балтійських слов’ян; : обрядові вогні, жива вода, амулети, червона нитка, кров і м’ясо жертвенних звірят, поминки, перебирання, початки і останки овочів, кидання жертви з висоти, коров’ячі моча і гній; паралелі подаються часом дальші, часом справді виразні, і того роду звід їх має безперечну цікавість; на жаль, автор не вказує джерел своїх (що завсігди треба знати, щоб судити за певність факту), а друге він часом наводить поміж слов’янськими чужі звичаї (напр., с. 12 – виступають ести, с. 26 – звістки про скіфів і оповідання «життя» Костянтина Муромського – правдоподібно, про людність фінську).

Розуміється, з сих аналогій виводити якийсь генетичний зв’язок ще не можна, бо подібні аналогії на подібних ступенях культури можна найти у народів цілком чужих. Автор сам признає се (на с. 8), але культ слов’ян балтійських хоче він виводити з впливів семітських і малоазійських; вивести сей вплив (від якихось попередників слов’ян на тих місцях) обіцяє він в дальшій статті.


Примітки

У «Записках НТШ» опубліковано рецензії на дві статті О.С.Фамінцина. Перша – «Богиня весны и смерти в песнях и обрядах славян» («Вестник Европы», 1895, VI, с. 675 – 700; VII, с. 134 – 155) була написана О.С.Грушевським.

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. 14. – Кн. 6. – С. 27 – 29 (Бібліографія).

Фамінцин Олександр Сергійович (1841 – 1896) – російський музикознавець, композитор.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 42.