Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Н.Коробка. Весенняя игра-песня «Воротар» и песни о князе Романе

Михайло Грушевський

"Известия" Отделения рус[ского] языка Академии наук, 1899,ІІ, с. 588 – 589.

На звісну веснянку з іменем кн[язя] Романа є два погляди – одні бачуть в ній мітичний, натуралістичний симболь, як Костомаров і Потебня, інші – як Антонович, Жданов, Лопарьов – пам’ять про історичного Романа.

Д[обродій] Коробка ще раз хоче переглянути се питання, і дати йому рішення; до декотрих матеріалів дає він свої власні записи (вже звісних оповідань); історичне толкування не промовляє йому до переконання, і він з деякими відмінами приймає толкування Потебні, що в основі веснянки лежить симболь сонця. Притім він критикує взагалі здогади про традицію Романа Галицького в народній словесності, але ані ся критика, ані позитивні толкування автора особливою глибиною не визначаються, й, на мій погляд, розвідка д[обродія] Коробки лишає питання там, де його й застало.

По-моєму, не вважаючи на деякі трудності в детальнішім толкуванні (і сі трудності нічого не кажуть против самого історичного толкування), правдоподібніше таки зв’язувати перекази про Романа з Романом Галицьким, а признання мітологічного підкладу веснянки не усуває питання – як прилучилося до неї ім’я Романа й які історичні обставини вплинули на се.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. 38. – Кн. 6. – С. 5 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 242, арк. 70-70 зв. Підпис: М.Г.

Коробка Микола Іванович (1872-1921) – історик літератури, фольклорист та мовознавець. Один із засновників Товариства дослідників Волині.

«Известия» Отделения русского языка Академии наук – наукове видання, засноване І.Срезневським в 1852 p. під назвою «Известия императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности». Упродовж першого періоду існування (1852–1863) вийшло 10 томів. Відновлене О.Шахматовим у 1896 p., видавалося до 1927 р. (у 1917–1927 pp. під титулом «Известия Отделения русского языка и словесности Российской академии наук») – загалом вийшло 32 томи в 96 книгах.

…як Костомаров… – Костомаров Микола Іванович (1817–1885) – український історик, фольклорист та етнограф, поет-романтик, мислитель, громадський діяч.

…Потебня… – Потебня Олександр Опанасович (1835 – 1891) – український мовознавець, філософ, фольклорист, етнограф, літературознавець, педагог, громадський діяч.

…Жданов… – Жданов Іван Миколайович (1846 – 1901) – російський літературознавець та фольклорист.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 68.