Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2.08.1895 р. До Ф. Вовка

Львів 20.VII(2.VIII).(18)95

Варіанти тексту

Високоповажний Добродію!

Сими днями одержав я ласкавий лист Ваш і звертаюся знову з поводу його.

Primo, з поводу замітки антропологічної (розумію про реф[ерат] Гильченка). У нас в «Записках» (кн. IV) було спровоздання справоздання з поводу того реферату, але так як ви не обмежитесь тільки тим що подаєте зміст, а або критично його приймете, або доповните, тож радий буду тій замітці дуже. Якщо не вислали в Львів, то прошу ласкаво сюди її прислати, бо тепер друкується 3(VII) кн[ига] «Записок» і всі манускрипти приходять до моїх рук.

Secundo – взагалі про Вашу участь. Діло бачте таке, що я поставив задачею розширити наукові видавництва Товариства, і для нас такий чоловік, що при своїй науковості не має ані російського страху не що иньше інше, як тільки інтерес громадсько-національний. Я просив би, коли ласка, дати знати – що платить «Revue des Traditions Popu[laires]», «L’Anthropologie», «Melusine» etc.

Тоді б можна було б справу так поставити: те що з поглядів матеріяльних матеріальних чи куртуазійних (хоч сі здаєть ся здається не зв’язують так дуже наукову братію) Ви будете друкувати в часописах чужих, звольте рівночасно (значить умова, щоб в чужих часописах стаття з’являлась лише кілька місяців старійше старіше, відпадає, хоч зостається зістається проханнє прохання, щоб в чужих не виходила скорше, як у нас) дати нам до друку; такі праці товариство може оплачувати невисоко, а все ж. А те, що товариство зможе відповідно, в порівнянню з чужими видавництвами ремунеровати, то вже буде або виключно в тому друкуватись, або в чужих лише через якийсь час з’являтись.

Ітак, я просив би Вас, коли буде у вас яка робота поспівати, ласкаво мене звіщати за неї, давши знати як велика, чи потребує малюнків, чи вільна, чи вже куди вперед обіцяна; а я відповідно стану фінансів вже буду уважати (фінанси наші подають надію, що будуть збільшатись).

Так от просячи пробачення за таку мою надоїдливість, такий спосіб трактування річи речі я предлагаю на Вашу ласкаву розвагу.

Тепер останнє – про Ваші питання. Про постриги є кілька текстів для періоду давнєго давнього (пізнійше пізніше я їх не пригадую) – в Іпатській Іпатіївській і Лаврентській Лаврентіївській. Про ігрища окрім класичного текста Початкової літописи, є ще оригінальні антиципації його в т.зв. Переяславській і Густинській літописи. Як що Ви сього не маєте, прошу написати, я вишлю виписки охоче, тільки пізнійше пізніше, в осени, бо тепер сижу на хуторі і прію над иньшими іншими питаннями, до яких забрав книжки.

Питаєте, чи не збираюсь на захід? Рада б душа в рай, а поки що я – тільки почтова поштова шкапа, що возить і воду і підводу, і про таку розкіш (що до часу) може лише марити. Не забувайте!

З глуб[оким] поважанням

Мих.Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1904. Лист є відповіддю на лист Ф. Вовка від 20.07.1895 р. Ф. Вовк відповів на цей лист у серпні – вересні 1895 р.

Вперше надруковано у часописі «Родовід» (1997, № 15, с.48) за автографом.

… «Revue des Traditions Populaires», «L’Anthropologie», «Melusine» – французькі етнографічні та антропологічні часописи.

Гильченко Микола (1858-?) – лікар, антрополог. У «Киевской Старине» надрукував розвідку про антропологічний тип українців (1895).

«Revue des traditions populaires» – французький етнографічний часопис, який видавався до 1920 років.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 105 – 106.