Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Перед (не пізніше) 20.06.1895 р. До О. Кониського

Львів

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Яковлевич!

На вчорашній секції предложив я Вашу статтю, і Франко (вже перед тим він казав за кілька день) звернув увагу на спомини Залеського, видані в Парижі, де може бути дещо для Шевченка. Постановили: з огляду, що книжки сієї до Росиї Росії не можна послати, то, якби Ви мали тепер приїхати, придержати трохи друк статті, аби Ви могли ту статтю ужити, а як не приїдете, то друковати друкувати так, а Франко в Miscellanea дасть витяг з Залеського. Рішенє Рішення сієї справи отже залежить від Вас, і прошу мені написати. Поки що пошлеться Вам коректа з стор. 17 – 32.

За гонорар: то гонорар виплачений товариством за попереднє, але Ви маєте передати його просто в той фонд, звідки платилося перекладчику досі, аби він служив надалі, бо оплачений тепер переклад почасти вже давнійше давніше оплачений з того фонду, почасти був даровою працею. Полякофобство Шульгина не пошкодить, а що иньшої іншої праці про Коліївщину [нема], то годі її оминути; зрештою хіба порадьтесь з В[олодимиром] Б[оніфатійовичем]. Іоїль писав мені, що береться зробити частину; аби лише певно. Скажіть йому, що в сій справі писав до його я, але він, очевидно, листа не одержав, тож я не маю охоти знову на ту адресу йому писати.

Шевченковим своякам розділіть гроші як знаєте.

В «Ділі» друкуються цікаві статті з поводу зборів Шевченка про мову, де і українцям дано «на оріхи».

«Житє Життя і Слово» виходитиме реформованим, замінивши собою й «Радикала», часописею політ[ико]-літерат[урно]-науковою. Будьте здорові!

Щиро прих[льний] М. Г.

Жінка посилає Вам привіт.


Примітки

Вперше надруковано у журналі «Український історик», 1994, № 1 – 4, с. 120 – 121.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 77, № 127, с. 134 – 135).

Місце написання та рік встановлено за змістом, приблизну дату – завдяки напису О.Кониського на листі: «[Одержав] 8 червня, відп[исав] 10 червня» (за старим стилем – Упор.).

…Франко звернув увагу на спомини Залєського… – Йдеться про статтю Б.Залєського «Польські вигнанці в Оренбурзі» (Rocznik Towarzystwa historyczno-literackiego w Paryżu na rok 1866. Paris, 1867), де кілька сторінок присвячено Т.Шевченкові.

…а що иньшої іншої праці про Коліївщину нема… – Тут йдеться про дослідження Я.Шульгина «Нарис Коліївщини за неопублікованими і опублікованими документами 1768 р. і ближчих років» (1890).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 57 – 58.