Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

14.08.1895 р. До І. Франка

Владикавказ Владикавказ, 2(14).VIII.95

Варіанти тексту

Високоповажний Добродію!

Я просив в друкарні сповістити мене, коли буде передана до друку рукопись Вашого «Варлаама», але й досі звістки не дістав – не знаю, чи се значить, що Ви її досі не передали? Кажучи се, не маю на думці Вас попужати. Так як в цю книжку «Записок» пішла розправа математична (а треба було її прискорити, бо буде друкуватись і по польську, то вже й так стало тісно), і я за позволеням позволенням предложив би «Варлаама» перенести в VIII кн. – там видруковати видрукувати цілого, аби не був більше 4 аркушів. Але і в такім разі я просив би манускрипт не дальше вересня в друкарню передати.

З глуб[оким] глиб[оким] поважанням

М. Грушевський

Владикавказ, 2(14).VIII.95

Писати до 18(30).VIII у Владикавказ М. С. Г-му, потім у Київ, Університет, Центральний Архів, М. С. Г.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1626, с. 371).

…рукопись Вашого «Варлаама»… – Докторська дисертація І.Франка «. Старохристиянський духовний роман і його літературна історія» друкувалася у ЗНТШ, 1895, т. VIII, кн. 4; 1896, т. Х, кн. 2; 1897, т. XVIII, кн. 4, т. XX, кн. 6.

…пішла розправа математична… – Йдеться про статтю В.Левицького «Еліптичні функції модулові», друковану в ЗНТШ, 1895, т. 7, кн. 3, с. 1 – 30.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 78 – 79.