Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

30.05.1895 р. До М. Біляшівського

Львів 30(11)/V.95

Варіанти тексту

Дорогий Земляче!

Не знаю, як вийшло, що наше розтавання (?) якось чудно сталось. Мали ми на двірці залізниці попрощатись, а проте виглядав-виглядав Вас та й не вгледів. А тепер нема від Вас ані гласу, ані послушания. Чи може думаєте, що вже мене з світу згладили? Ще живу, дякувати Богу.

Я друкую тепер «Записки» кн.II за сей рік. Окрім того розпочаті два томи «Джерел», один том «Етнографічного збірника». Хтілось би й сей видати до от’їзда від’їзда, та не знаю чи вспіє. А виїхати я думаю перед Петром-Павлом десь.

Як же Ваше здоровля здоров’я і як Ваша «работоспособность», взагалі як ся маєте, земляк? Жду від Вас дечого обіцяного з бібліографії. Чи не могли б прислати? (Бобринського вже не треба). А може щось і з власної ініціативи? Добре б зробили.

A propos. «Записки» доходять і на адреси простих смертних. Недавно послав Ястребову – дійшли. Може і Вам послати? Яка адреса Вашого мешкання? Від Рачинського дістав недавно транспорт копій, щось аркушів з 40. Чи видали вже йому грошей? І спитайте його при нагоді чи переписуються ті документи з Головного Архіву, яких я зоставив вимітку?

Я живу собі, якби його сказати, не знаю чи добре, чи зле. Є багато й доброго, й злого. А що переважує, хто його вгадає? Знаю тільки, що з нетерплячкою жду часу, коли буду сидіти на хуторі. Книжка «Записок» повинна вийти десь тижнів за 2-3 і в її рецензія на Зарецкого.

Бувайте здорові.

Щиро прихильний

Михайло Грушевський


Примітки

Національна бібліотека України, Інститут рукопису, ф. 31, спр. 866. Дата написана олівцем.

…один том «Етнографічного збірника»… – «Етнографічний збірник» – неперіодичне видання об’єднаних тематично українських фольклорних матеріалів, записаних переважно на західно-українських землях і виданих у 1895-1929 роках у Львові Науковим товариством імені Шевченка (з 1898 року – Етнографічною комісією цього товариства). Вийшло 40 томів (УЛЕ. – 1990. – Т.2. – С.171).

…Недавно послав Ястребову… – Скоріше всього йдеться про Володимира Миколайовича Ястребова (1855-1899) – українського етнографа й археолога, відомого дослідника так званого Новоросійського краю. Серед праць В.М.Ястребова того періоду «Малорусские прозвища Херсонской губернии» 1893 року та «Материалы по этнографии Новороссийского края… I. Суеверия и обряды. II. Легенды, сказки и рассказы». – Одеса, 1894.

Проте, слід зазначити, що серед кореспондентів М.Грушевського був також і Микола Володимирович Ястребов (1862-1923) – російський історик-славіст, професор Петербурзького (1914) та Празького (1920) університетів (див.: Центральний державний історичний архів України у м.Києві. – ф.1235, оп.1, спр.305, с.43-46).

…Від Рачинського… – Рачинський Антін – співробітник Варшавського Головного архіва давніх актів. З 1891 по 1895 рік співпрацював з М.Грушевським як копіїст. У 1895 році переїхав у Несвіж Мінської губернії, де обійняв посаду архіваріуса у князя Радзівілла (див.: Центральний державний історичний архів України у м.Києві. – ф.1235, оп.1, спр.711).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 36.