Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1 пол. 03.1895 р. До М. Біляшівського

1 пол. березня 1895 р. Москва

Варіанти тексту

Дорогий земляче!

На останній лист Ваш я загаявся трохи з відповіддю, збираючись виїздити зі Львова, и пишу Вам вже з Москви. Туди приїхав 13 і тепер потопаю в морі архівних втіх. Тут пробуду до 25 мабуть, потім поїду трохи на Кавказ, а по святах збераюся до Вас.

Я Вас питав якось, і ви забули мені відповісти: чи Рудченко може не дозволити мені користати з архіва яко російському підданому, магистру рус[ской] ист[ории] и пр. и пр. Отже, цілком не проскрибовському чоловіку? І де він буде по Пасці?

Ви мене запитали про дещо: jure communicativo (інакший ще термін in Solidum), коли маєтність дається одному супругу с правом другого супруга володіти маєтністю по його смерті до кінця свого життя. Дворяне – королівські «чиновники особых поручений» на королівськім дворі, їм доручалась іноді і ревізія, хоч то не була їх спеціальність, а виконували вони найрізнійші найрізніші порученності. Може ще що, то прошу написать.

За рецензії паки і паки пригадуюсь Вам. За мову не турбуйтесь – вигладимо. Я маю й таких співробітників, що пишуть по російську по-російськи рецензії, а ми перекладаємо вже. Як що маєте готове, то пришліть сюди, а як ні – то, будьте ласкаві, виберіть годинку й щось понаписуйте, що я Вас просив.

Прохаска, почувши від мене про Ваш Архів, став просити аби я їм щось хоч коротенько про се написав. Я, не бувши охочим до служби чужим богам, відмовився, але на замісь прийшла мені ідея – заким вийде з друку Ваша опись архіва, предобре зробили б Ви, якби написали короткий огляд сього архіву з особливою увагою до того, що там є для українських земель, і дали се до «Записок».

Якби уважали ніяковим ставити під ним своє ім’я, то можна б се зробити так, що я ніби приватно дістав від Вас се, ніби в формі письма, і опубліковав опублікував від себе. Добре, га??

Дуже Вам вдячний за другу половину Самборщини Самбірщини. Але тут така, бачте, справа. Мені б далі хтілося б і більше виписів з Вашого архіву, а сього gratis робити не можна. Чи не могли б Ви поставити справу так, як вона стоїть в Главнім архіві, що «чиновники (значить – Ваш хлопець) архива исполняют требования выписей для ученых целей за установленное померное вознаграждение». Воно б і для нашого брата було б великою полегкостю полегкістю і переписувачу була б запомога, бо в Главнім архіві сі гроші йдуть на запомогу тім же самим урядникам і поліпшують їх жаловання жалування.

Напишіть мені сюди.

Адрес: Неглинный проезд. Номера «Кремль» 47 Михаилу Грушевскому.

Щиро прихильний

Михайло Грушевський


Примітки

Національна бібліотека України, Інститут рукопису, ф. 31, спр. 865. Лист не датований, проте на ньому є позначка М.Біляшівського: Получ[ил] 17 марта [18]95. Лист є відповіддю на лист М. Біляшівського від 4.03.1895 р. М. Біляшівський відповів на цей лист 20.03.1895 р.

…Прохаска… – Антоній Прохаска (1852-1930) – польський історик, архівіст та археограф, один з редакторів багатотомного документального видання «Akta grodzkie і ziemskie». Як дослідник основну увагу приділяв історії Королівства Польського та Литви XIV-XV століть, ідеалізував колонізаційну роль Польщі на українських землях (див.: Polaczkówna Н. Dr. Antoni Prochaska, kustosz Archiwum Ziemskiego we Lwowie // Archeion. – 1930. – T.8. – S.III-VIII; Maleczyński K., Zajaczkowski St. Działalność naukowa sp. Antoniego Prochaski // Kwartalnik Historyczny. – 1931. – R.45. – S.53-74).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 34 – 35.