Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1.01.1895 р. До М. Біляшівського

Львів 1(13)/І.95

З Новим роком, з новим щастям, дорогий земляче!

Аби ще жили собі щасливо і працювали.

Дуже Вам дякую за порівняння й відомості, які мені дали. Якби Ви розжились на якогось писаря, то просив би для себе староства Самборсько[го] з того Суммаріуша.

Так потішили отсе мене своїм листом і таким щирим земляком показались, що я до Вас з іншою справою удаюсь. Знаєте може, що тутешнє Товариство наукове видає орган науковий «Записки». Досі вийшло 4 книжки. Р[оку] 1895 сподіваємось видати 3 томи з тим, щоб з 1896 перейти на трьохмісячник. Вони складаються з відділа статей, наукової хроніки, бібліографічного (рецензії) й заміток (документи поодинокі, замітки наукові). Чи би не мали охоти і собі приступити до сього видавництва? (З України російської маємо также співробітників). Наприклад, чи не взяли би на себе давати рецензії на археологічні видання російські щодо України, почавши з р[оку] 1894? Се було б Вам нетрудно, і нам користно. Якщо згода, то напишіть скорше, щоб умовитись в сій справі. V кн[ига] має вийти в середині февраля.

В Главнім архіві є окремий відділ люстрацій, досить великий. Звідти взяв свої люстрації Яблоновский (Źródła… t.V). Окрім того, шмат люстрацій коронних є в Литов[ській] Метриці Архіва міністер[ства] юстиції.

Будьте здорові і щасливі. Щиро прихильний

Михайло Грушевський


Примітки

Національна бібліотека України, Інститут рукопису, ф. 31, спр. 862. Лист є відповіддю на лист М. Біляшівського від 17.12.1894 р.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 29 – 30.