Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Мечислав Лехницкий. Историко-критический очерк о существенном значении и происхождении имени словяне или славяне

Михайло Грушевський

с некоторыми замечаниями относительно волохов, ляхов, полян, дулебов и иных народов по летописи Нестора.
К., 1896, с. 62+72.

Ся брошура, присвячена «незабутній пам’яті слов’янського Геродота – київського літописця Нестора в 840-ту річницю його смерті», поділяється на дві половини: в першій автор дає «критичний огляд» теорій про початок слов’ян, в другій – подає власні гадки в сій справі.

Огляд автора, одначе, не зможе познайомити з питанням, бо тут обговорюються здебільшого перестарілі або лише дивоглядні виводи слов’янського імені, що ж до власних виводів автора, то для прикладу вкажемо, що ім’я слов’ян він виводить з слов’янського «село + вани = венди = ванти = анти», а слово слобода іде від «село + бода», а се значить «свободу», і з нього іде і «Будда» і «буда», «будник». Автор при тім дає уваги про слов’янську колонізацію, сформування лехитської держави, звідки вийшли, виемігрували наддніпрянські поляни і ін[ше].


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1898. – Т. 22. – Кн. 2. – С. 13 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 234, арк. 162-163. Підпис: М.Г.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 112.