Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Collectanea ex archivo collegii juridici

Михайло Грушевський

Archiwum komisyi prawniczej, t. V, Краків, 1897, с. 574

Сей новий том «Архіву правничої комісії Краківської академії наук» містить в собі кілька осібних документів або збірок; для нас більш інтересними можуть бути: поданий Б.Уляновським звід польських правних актів з XV в. (Najdawniejszy układ systematyczny prawa polskiego), далі видрукувана ним «Самбірська комісія» – акт, уложений комісарами, висланими 1698 р. для вислідження причин, чому Самбірська економія дає малі доходи Коронному Скарбу; тут є дещо інтересне з історично-побутового погляду.

З передмови довідуємось, що сей акт автор вийняв із збірки Львівського університету, він заповідає дальші студії над Самбірською економією, та дивно, що вичисляючи видане досі для історії сієї економії, очевидно, не знає ані ревізії 1566 p., виданої в І томі «Жерел до історії України-Руси», ані цікавих витягів з інвентарю 1568 p., поданих проф[есором] Линниченком в його звісній праці з внутрішньої історії Галичини XV в., не кажучи за незмірно важні матеріали в російських архівах.

Далі зазначимо: акти судівництва по німецькому праву XV в. з Любліна і найдавнішу судову книгу міського суду в Бечі (1398 p.), подані тим же д[обродієм] Уляновським.

Д[окто]р Рольни подав такси 1633 року на чужоземні товари, їх дві: перша – краківська – обіймає товари «венецькі, генуезькі, флоренські, лукські, сукна, речі шкотські і крамарські, швабські полотна», металічні вироби і вина, друга – львівська – східні товари: турецькі і волоські. Обидві такси дуже інтересні для історії культури і побуту; краківська видана за тогочасним друком, львівська – з актів Львівського крайового архіву; зауважу ще, що в числі львівських комісарів бачимо і Адама Киселя, підкоморія чернігівського.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1898. – Т. 22. – Кн. 2. – С. 26 – 27 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАК України. – Ф. 1235, oп. 1, спр. 236, арк. 17-20. Підпис: М.Г.

…поданий Б.Уляновським… – Уляновський (Ulanowski) Болеслав (1860–1919) – історик права, медієвіст, археограф. Від 1886 р. – доцент, від 1888 р. – професор Ягеллонського університету. Член-кореспондент (1888), дійсний член (1894) Академії наук у Кракові. Від 1901 р. – генеральний секретар, від 1903 р. – президент Академії наук у Кракові. Засновник наукової школи (учні – С.Кутшеба, С.Закшевський, С.Естрайхер, З.Лісовський, Я.Фіялек та ін.). Видавець джерел, м. ін. «Statutów Kazimierza Wielkiego» (1921).

Основні праці: «О prawie azylu w Statutach Kazimierza Wielkiego» (1886), «Materiały do Historyi Prawa і heraldyki Polskiej» (1886), «O pokucie publicznej w Polsce» (1888), «O założeniu klasztoru benedyktynek w Staniątkach» (1891), «Wieś polska pod względem prawnym od wieku XVI do XVIII» (1894).

…Д[окто]р Рольни… – Рольни (Rolny) Вільгельм Адольф Владислав (1872–1941) – польський історик та видавець джерел, громадський діяч. Учень К.Ліске, друкувася на сторінках «Kwartalnika Historycznego», «Przeglądu Prawa і Administracji», «Muzeum», «Biblioteki Warszawskiej». У 1890–1894 pp. – аплікант Крайового архіву актів гродських і земських. Від 1893 р. працював на різних посадах в бібліотеці Львівського університету, від 1920 р. – віце-директор. У 1904–1905 pp. – заступник редактора місячника «Muzeum». У 1901–1910 pp. – скарбник Історичного товариства у Львові. Видавав «Acta officii consistorialis Leopoliensis antiquissima» (в двох томах, 1927–1930).

Основні праці: «Epizod z życia ks. Piotra Skargi» (1893), «Krótki opis Lwowa» (1894), «Dwie taksy towarów cudzoziemskich z roku 1633» (1897), «Kiedy zmarł arcybiskup lwowski Jan Wątróbka (1926)».

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 219.