Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

7. Побажання

Михайло Грушевський

По виданні розправ д[обродіїв] Голубовського і Данилевича цикл монографій по історії поодиноких земель наближається до кінця. Із земель сих тепер лише Турово-Пінська і Переяславська не мають спеціальних монографій: історія першої до к[інця] XII в. увійшла яко частина в монографію М.Довнара-Запольського про землі кривичів і дреговичів, Переяславська – як частина етнографічної сіверянської території – в історію Сіверської землі; одначе спеціальні монографії були б доконче пожадані.

Але деякі з оброблених давніше земель вимагають зі зростом суми відомостей і з розвоєм вимагань наукових нового оброблення. Передовсім се треба сказати про історію Новгорода і Пскова: славна праця Костомарова, що мала так важне значення в розвої історіографії давньої Русі взагалі, ані щодо матеріалу, який автор мав, ані щодо методу студії вже не відповідає потребам сучасної науки, а пізніші монографічні роботи (між ними головне місце займають розвідки Нікітського, оригінальні, але часом апріорні) не можуть заступити цілісної історії. Так само дуже потрібне нове оброблення історії Галицької Русі в часи до польського завоювання по давніх поважних на свій час працях Зубрицького і Шараневича.

Нарешті – все ще зістається незаповненою прогалиною історія Русі, що зісталась поза границями Руської держави, і тим особливо цікавої – Русі Угорської. Вище обговорена праця Філевича, як ми бачили, хоч ближче їй присвячена, не зробила властивого поступу в сій так мало обробленій справі. Сі дві задачі останні – оброблення історії Русі Галицької (з теперішньою Буковинською) і Угорської – передовсім тяжать на українцях галицьких; заінтересування Руссю Угорською, що виявилось в Галичині останніми часами, дає надію, що [на сей] раз уже ся справа вийде за межу загальних пригадувань і дезидерат і прийде до детального студіювання – на грунті.


Примітки

лише Турово-Пінська і Переяславська не мають спеціальних монографій… – згодом були видані: Грушевский А. Очерки истории Туровского княжества. – К., 1902; Ляскоронский В. История Переяславской земли с древнейших времен до половины XIII ст. – К., 1903.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 532 – 533.