Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Видавництво імені С.Ф.Грушевського

Михайло Грушевський

Сього року скінчилося десять літ, як умер наш батько Сергій Федорович Грушевський. За сей час сповнено все, що він наказав нам своєю духівницею: виплачені вказані ним суми, засновані стипендії при тих школах, де він учився, і отеє недавно відкрито школу його імені в Києві на Куренівці. Але нам відомо, що ся духівниця, написана задовго до смерті, не вповні відповідала бажанням покійного в останніх літах, і тільки через наглу смерть він не встиг її змінити.

Сповнивши те, до чого ми були обов’язані юридично, приложили ми старання, щоб зробити дещо і в дусі його останніх бажань: з різних засобів, полишених покійним, творимо видавництво популярних книжок імені покійного і отсим відкриваємо конкурс на першу серію книжок, що мають вийти коштом сього видавництва, а саме: популярну, ілюстровану географію світу по краям і народам.

Поодиноким краям, що становлять етнографічну, політичну або географічну цілість, з виїмком України поки що, мають бути присвячені окремі книжечки, розміром від 4 до 8 аркушів, рахуючи до 16 стор[інок] малої вісімки, приблизно такі: Білорусь і Литва, Великоросія, Польща, Чехія, Фінляндія і Остзейські краї, Голландія і Бельгія, Англія, Франція, Швейцарія, Італія, Іспанія і Португалія, Азіатська Турція, Персія, Туркестан, Сибір, Китай, Індія, Індокитай і Ост-Індські острови, Японія, Єгипет і Абіссінія, Північна і Центральна Африка, Полуднева Африка, Канада, Сполучені Держави, Центральна Америка і Вест-Індія, Полуднева Америка, Австралія і Полінезія, Північний і Полудневий бігун (полюс). Виклад має бути популярний, доброю українською мовою, так, щоб людині, яка пройшла сільську школу, книжка була вповні зрозуміла. Крім карт, повинні бути ілюстрації, приблизно по 2 на аркуш.

Хто схотів би взяти участь в сім конкурсі, може в книгарні «Л[ітературно-]н[аукового] вісника» (Київ, Вел[ика] Володимирська, 28) на письменне запитання дістати докладніше пояснення умов після 20 січня 1912 р.

Наслідники С.Ф.Грушевського

Київ, 20 грудня 1911 р.


Примітки

Вперше опублікована в газеті: Засів. – 1911. – 23 грудня. – № 42. – С. 662. Підпис: Наслідники С.Ф.Грушевського. Передруковано в газеті: Рада. – 1911. – 29 грудня. – № 292. У кінці оголошення, видрукуваного в «Раді», проставлена дата написання: 20 грудня 1911 р.

Подається за першодруком.

…він наказав нам своєю духівницею… – згідно з заповітом (1892 р.) С.Ф.Грушевського частина спадщини призначалася на заснування стипендій його імені у Києво-Подільському духовному училищі та Київській духовній семінарії, а також на будівництво й утримання народного училища в Києві чи Владикавказа. Заходами М.Грушевського, який був духівником батькового заповіту, на київській околиці Куренівці була збудована школа, яка у 1911 – 1914 рр. та з 1915 р. до встановлення більшовицької влади носила ім’я Сергія Федоровича Грушевського.

Детально див.: Ковалинський В. Духівниця батька // Пам’ять століть. – 1996. – Ч. 2. – С. 93 – 96; Його ж. Училище Грушевского // Ковалинский В. Меценаты Киева. – К., 1998. – С. 408 – 418; Кучеренко М. Освітня, науково-публіцистична і громадянська спадщина С.Ф.Грушевського // Історична та літературна спадщина Михайла Грушевського: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. – Бар, 2005. – С. 228 – 237.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 3, с. 284.