Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Вопрос о сервитутах в Юго-Западном крае

Михайло Грушевський

К.: 1894, 17 ст.

Справа сервітутів, себто права селян користати в якійсь мірі з земель своїх колишніх дідичів (пасти худобу на панській толоці і в лісі, збирати дерево, ловити рибу, користати з водопоїв, добувати каміння на панських ґрунтах), що стоїть вже з 30 літ на порядку деннім у адміністрації Правобічної України в Росії, цікава і з погляду історично-економічного, як слід давнішого спільного користання з таких вигод господарських, і з погляду сучасної економії – своїм матеріальним значенням.

Брошура вищевиписана є відбитка кількох артикулів з київського часопису «Жизнь и искусство»; вона хоч має переважно характер публіцистичний, подаючи кілька уваг до корисного розв’язання сієї справи, що займувала довгий час адміністрацію і викликала немало рухів сільських, часом кровопролитних, але на початку подає огляд і історію сього питання по визволенню селян (с. 1 – 5) і додає статистичні дані сервітутної справи з відомостей, зібраних адміністрацією; тим брошура варта уваги й тих, кому цікава економічна історія нашого краю.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1895. – Т. VII, – Кн. 3. – С. 49 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАЛ України. – Ф. 401. – Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 13. Підпис: М.Г.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 287.