Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Отчет императорской Публичной библиотеки за 1891 г.

Михайло Грушевський

Спб., 1894, ст. 207 + 62

Річні справоздання Петербурзької публічної бібліотеки цікаві своїми звістками про новонабуті рукописи, а також додатками, де друкуються in extenso дещо з її матеріалів. В справозданні за р[ік] 1891 цікаві для нас описи колекцій – вірменських рукописів церкви св. Миколая в Кам’янці (де, між іншого, виступає і звісна «Триодь», писана 1349 р. в Криму і 1394 р. куплена фундатором Миколаївської церкви в Кам’янці, як значиться в записі) і рукописів звісного болгарського етнографа Верковича. З останньої описано сербські і болгарські церковні книжки, і між ними палімпсест – «Євангеліє апракос» письма XIII – XIV в., як значиться в описі (с. 19) «писаний русином, що оселився на Афоні або десь у південних слов’ян; текст рукопису містить багато ознак мови галицько-волинської з малим числом ознак південнослов’янських».

У додатках, між іншого, видрукувано чотири листи нашого земляка Венеліна до редактора петербурзького Краєвського, не дуже цікаві – іде мова про московську катедру славістики, на яку уважав Венелін, про видання його граматики, історії болгар і волоських грамот. Цікавих кілька слів про його замір написати історію української війни за Хмельницького, чи, властиво, дати зведений текст хронік і мемуарів щодо неї, томах в чотирьох або п’яти (с. 44 – 45); уривок – ексцерпт з Грондського видрукувано було в «Журнале Мин[истерства] нар [одного] просв[ещения]».


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1895. – Т. VIII. – Кн. 4. – С. 62 – 63 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 242. – Арк. 168 – 168 зв. Підпис: М.Г.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 288.