Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Собрание государственных грамот и договоров

Михайло Грушевський

хранящихся в государственной коллегии иностранных дел, ч. V. Москва, 1894, XLVI + 202 in folio

Історія сієї книжки, розказана в передмові, доволі чудна: ще в 30-х [роках XIX ст.] постала справа про дальше видавання державних актів після перших чотирьох томів «Собрания», виданих в р[оках] 1813 – 1828, і видавництво було доручено Російській академії, але 1841 р. її було скасовано і збірник зостався нескінченим; зважаючи на деякі «погрешности» видання і брак хронологічної системи, його не повели далі, і він так і пішов у продаж без титулу і кінця. Тепер до нього додано передмову й хронологічний реєстр актів. Самі акти, таким чином, не нові (додруковано тільки кінець останнього документа). Для нас він має значення тільки деякими актами дипломатичних зносин держави Московської з Кримом, Литвою й Польщею (з р[оків] 1449-1576).


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1895. – Т. V. – Кн. 1. – С. 29 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАЛ України. – Ф. 401. – Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 131. Підпис: М.Г.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 287.