Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

До О. Кобилянської

Варіанти тексту

Щойно дістав згоду на уділеннє уділення Вам, В[исоко]поважана Пані, беззворотної запомоги на курацію 250 корон і спішу донести про се.

З глубоким глибоким поважаннєм поважанням М.Грушевський

Гроші можуть бути вислані за 10 день.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 14, № 1095).

Текст написаний на візитці М.Грушевського.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 217.