Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

До І. Джиджори

Львів

Дорогий Ів[ане] Ник[олаєвичу]! Знову ні Вас ні від Вас якої звістки. Приїздіть безпроволочно.

Ваш М.Груш[евський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. арк. 20 – 20 зв.). Поштова картка. Адресована: «Іван Джиджора в Заставцях, о. п. Голгочі». Штемпель (нерозбірливо).

Місце написання встановлено орієнтовно за змістом.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 288.