Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

До І. Джиджори

Львів Неділя.

Д[окто]ру Джиджорі.

Прийдіть на обід.

М. Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 122 – 122 зв.).

Місце написання встановлено орієнтовно за змістом.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 288.