Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Ів.Джиджорі

Не порушив Вас ні лист, ні телеграма, дорогий Ів[ане] Мик[олаєвичу], і випускаю книгу ЛНВ без статі статті про ситуацію! Як так вести, то краще покинути. Нині відсилаю коректу Вашої статі статті, к[от]ра знов задержала «Записки». Дуже зле, що Ви не ділите статю статтю на глави, се позбавляє перегляду і страшенно рідко стрічається a copite – се теж утрудняє читаннє читання.

З рецензій, про які Вас просив, теж нічого не одержав. Так, видно, час мині мені ліквідувати свої редакторські обов’язки!

Ваш М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 134 – 134 зв.).

Місце написання встановлено орієнтовно за змістом.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 287.