Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

До І. Джиджори

Львів

Варіанти тексту

Пишу з двірця. Якщо Ви вернули самі, то може б заквартирували у нас для ободрення жіночого сословія, що боїться злодіїв; тоді, розуміється, Михайлового Борка не треба. Але як не самі, то, розуміється, о тім нема мови, щоб Вас розлучати. Про иньше інше напишемо потім.

М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 145 – 145 зв.). Поштова картка. Адресована: «Високоповажан[и]й Іван Джиджора у Львові, ул. Супінського, 21, Академ[ічний] Дім».

Місце написання встановлено орієнтовно за змістом.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 287.