Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

До І. Джиджори

Львів Второк.

Варіанти тексту

Герасимчук не сповнив обіцянки і не був сьогодні в деканаті. Прошу йому сказати, щоб доконче порозумівся зо мною телефоном чи инакше інакше, нині, бо наробив плутанини.

М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 123). Записка на лицевій стороні візитки: Михайло Грушевський. Львів, ул. Понінського 6. Київ, ул. Паньківська 9.

Місце написання встановлено орієнтовно за змістом.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 288.