Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

До І. Джиджори

Київ

Варіанти тексту

Дорогий Іван Миколаєвич!

Я післав послав Вам сьогодня сьогодні телеграму і ще сим листом додаю, щоб доконче прислали коротку (ст. 5 – 6) статейку до ЛНВ про політичну ситуацію, не відмовляйтеся, і не затримайте, бо книга на укінченню, вишліть найдальше в середу, доконче.

Ваш М.Г[рушевський]


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 114).

Місце написання встановлено орієнтовно за змістом.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 287.