Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

До І. Джиджори

Львів

Поміркуйте на свободі, чи є що на тім, чи чиста інтрига.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 265, арк. 124). Записка на шматочку паперу.

Місце написання встановлено орієнтовно за змістом.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 288.