Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

21.06.1903 р. До Ф. Вовка

Львів 15(21).VI.[1]1903

Варіанти тексту

Дорогий Федір Кондратєвич!

На утворення колекциі колекції систематичної Виділ створив кредит до 300 гульд[енів], частину Вам уже післали послали [..?] – протягнувши дещо з висилкою. В справі сій ми з Вами говорили тоді – що колекция колекція має бути систематична, себто представляти головнійші головніші типи каждої кождої епохи й культури; я тільки додам, що не зле б було дати головнийші головніші типи також провінциональні римські.

Щодо кредитів на Вашу подоріж подорож сюди, то й Виділ й Етнографічна комісія прийняли справу дуже прихильно, суми не поставили, й се ліпше. Я думаю, що Ви могли б проседіти просидіти тут з рік – кошти на це знайдуться вповні, а може, розглянувшись, і зовсім би тут лишились. Істор[ична] секция секція поставила бажання, щоб Ви прочитали тут у Львові паралельний – як не довший – курс передісторичної археології (а може й антропольогії антропології?). Розуміється, на прожиток би Ви дістали, так само як і на дорогу. Отже тепер обміркуйте й напишіть – коли Ви рушаєте до нас, і я в такім разі звернуся до Виділу дати перший кредит – на подорож.

Habemus Papam Гадачек габілітуєтся з передісторичної й класичної археології, се Protectionskind, і для того габілітацію сю спекли з нечуваною скорістю, за кілька день буде доцентом. А що на се Барвінський скаже?

Я послав Ге першу частину курса, він обіцяв початок перекладу занести до Вас і потім лише прислати. Від того його листу минуло досить часу, і того нічого нема. Чи був він у Вас з тим перекладом?

Цілую Вас сердечно!

Ваш М.Грушевський

Від жінки Вам поклін. Що чувати з «Матеріалами до Етнольогії Етнології»? З Шухевичем тут знову буря.

Кузен мій Марко Грушевський прислав дальшу серію матеріялів матеріалів своїх про дитину, котрих першу серію маєте у себе. Може б Ви передали їх до оброблення д.Гнатюку? Бо боюся, що Ви не найдете досить часу на сю роботу, що вимагає досить часу, бо матеріял матеріал не упорядкований, і він залежиться ще, а й так уже належав ся? Може б Ви поглянули ся потім тільки переглянули його в препарованім уже д. Гнатюком виді і дали свої вказівки і примітки?


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1941.

Публікується вперше за автографом. Ф. Вовк відповів на цей лист 2.07.1903 р.

Habemus Papam (лат.) – у розумінні: «у нас вже новий Папа». Йдеться про призначення польського археолога Карло Гадачека (1873-1914) професором Львівського університету.

Гадачек (Hadaczek) Карло (1873-1914) – польський археолог чеського походження, професор Львівського університету. Досліджував трипільську і венедську культури. Відкрив злоцьку культуру на Сандомирщині.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 187 – 188.