Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3.01.1903 р. До М. Біляшівського

Львів Львів, 3.І н.с. 903

В/поважний Микола Федотович!

В справі клішів писав уже д.Вовк, але ся справа мусить пройти через ухвалу відділу, а засідання його буде аж по руськім Новім році. Думаю, що буде згода й тоді вишлються.

Прикро, що Ви пишете. Але в кождім разі про справоздання з Харк[івського] з’їзду просимо, і взагалі нас не забувати.

При нагоді чи не були б Ви ласкаві попросити д. Ханенка, як він нам прислав І-III кн. своїх «Древностей…», аби прислав і дальші. Ми радо пришлемо йому наші видання на якусь касабську (?) адресу: посилали на мою, але не пройшли.

Здоровлю Вас святами.

Ваш М.Грушевський


Примітки

Національна бібліотека України, Інститут Рукопису. – Ф. 31. – Спр. 876. На бланку Наукового товариства ім.Шевченка. Лист є відповіддю на лист М. Біляшівського від 17.12.1902 р.

…попросити д.Ханенка… – Ханенко Богдан Іванович (1848-1917) – відомий український меценат та колекціонер, один з тих, хто фінансував будівництво приміщення та створення колекції Київського художньо-промислового та наукового музея.

Докладніше про роль Б.Ханенка у створенні музею див.: Ковалинський В. Меценати Києва. – К., 1995. – С.273-295; Шовкопляс Г.М. Ханенки і музеї Києва // До 100-річчя Національного музею історії України: Мат. наук.-прак. конференції. – К., 1998. – С.12-35. У листі йде мова про узагальнюючу роботу Б.І. та В.М. Ханенків «Древности Среднего Поднепровья». – К., 1899-1902.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 69 – 70.