Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

3.04.1903 р. До О. Маковея

Львів

В[исоко]п[оважаний] П[ане] Доктор!

Дуже сумніваюся, аби коректор нам потрапив то відповідно зробити. Тому прийдеться Вам самим сконтролювати. Заразом прошу Вас іще взяти на себе – зробити справоздання з «Буковини» за р. 1902 до Наукової хроніки «Записок», бо тут звичайно нема компле[к]та.

Здоровлю Вас!

Щиро прихиль[ний] М.Грушевський


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 2901).

Місце і дата написання – за поштовим штемпелем на листівці.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 130.