Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

21.07.1903 р. До Ф. Вовка

Львів 8(21).VII.1903

Варіанти тексту

Дорогий Федір Кондратєвич!

Що чувати коло Вас, чи ідете вже, й коли, в якім стані наші роботи й справи. Як матеріали? Ой треба б їх до друкарні вже, треба; Ник.Ник.Ге був замовк зовсім, я йому писав, і дістав телеграму, що на 26/VII перша часть буде у Вас. Протягнув він мені час безконечно. Будьте ласкаві, як дістанете від нього рукопись, пустіть до мене таки зараз откриточку, що дістали переклад і оригінал, і скільки карток того оригіналу. А потім погляньте до перекладу, і знову сповістить, чи добрий.

Ви знаєте, що я звязаний зв’язаний часом з тим виданнєм виданням, і тому так трівожусь тривожусь. Ну ж переклад Ге не буде добрий, або він протягне, й треба буде шукати иньшого іншого перекладника?

Чи не треба Вам грошей на закупку колекций колекцій або апаратів? І завчасу напишіть, аби Вам вислали ми на дорогу.

З глуб[оким] поваж[анням]

М.Грушевський


Примітки

Науковий архів Інституту археології НАН України, ф. 1, № 1942.

Публікується вперше за автографом. Ф. Вовк відповів на цей лист 1.08.1903 р.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 190.