Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

5.02.1903 р. До О. Маковея

Львів

Варіанти тексту

В[исоко]поважаний Пане!

Прошу поглянути на підчеркнені місця й їх виразнійше виразніше написати, бо я (помітивши подекуди малі недогляди), побоявся спуститися на Вашу коректу. Нотку на пол[ях] 63 [сторінки] я поправляю, як показано.

З поважаннєм поважанням М. Г.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 59, № 892).

Датується згідно з записом на листі невідомою рукою про дату поштового штемпеля на конверті (сам конверт втрачений).

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 130.