Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2.07.1903 р. До М. Грушевського

Париж 12, Avenue Reille, Paris, XIV 2.VIІ.1903

Варіанти тексту

Дорогий Михайло Сергієвичу.

Зараз одібрав ваш лист і одповідаю seance lenante, а то затягнеться надовго.

Гроші на археольогічну археологічну збірку 300 кор. одібрав. Покищо хоч і годі, бо хапатись з купуваннєм купуванням не можу й не хочу – це діло таке що треба робити потроху: дещо треба розшукувати, дещо замовляти і т. п. Покищо думаю, що найперш усього треба придбати:

1) Колекції муляжів зроблену тутешньою Ecole d’Antropologie з найкращих зразків-типів кам’яних виробів, вибраних з її власної збірки.

2) колекції теж муляжів з передісторичних черепів (Pithecontropus, Neanderthal’sкy etc., череп горили можна буде купити). Муляжі черепів можна мабуть просто купити, що ж до муляжів кам’яних виробів-типів то за для цього треба буде от що зробити: напишіть Ви заразже зараз же на офиціяльному офиціальному папері Товариства (з французьким заголовком) лист до D.Capitan’a Prof. d’Antropologie prehistorique a l’Ecole d’Anthropologie de Paris, котрого brouillon [Наведено також зразок листа французькою мовою для проф.Капітана про якого йшлося вище; написано рукою Ф.Вовка.] посилаю разом з цім цим. Це бачите дуже гонористий панок і побачивши що до його звернуться аж із Львова зробить далеко більше ніж зробив-би задля мене. Тільки зробіть це зараз же avéc le retour de courrier.

Що до провінціальних римських форм, то тут і нема иньших інших, бо це усе gallo-romain. Здобути це дуже нелегко, але у мене є приятель у Реймсі, де цього добра знаходять чимало і через його де що можна буде здобути. З кам’яних річей речей мені вже один чоловічок обіцяв дати невеличку збірку навіть без грошей.

Щодо моєї подорожі, то як і казав Вам, зможу виїхати не ранійше раніше початку августа, себто через місяць або 5 тижнів. Що ж до того щоб проседіти просидіти у Вас цілий рік чи що – то за се тепер балакати не можна, бо це усе у руці божієй. У принципі я б був дуже радий як би так скоїлось, але ж як Ви знаєте у мене йдуть усе-ж таки розмови з Петербургом і може бути що ув осени прийдеться їхати туди… Отже ж це усе виясниться пізнійше пізніше і за це усе маємо балакати вже у Львові, що ж до коротенького курса передістор[ичної] арх[еології], то матеріяли матеріали я з собою возьму візьму, а там побачимо.

Од Барвінського одібрав цима цими днями листа, у котрому він пише що секція і етногр[афічна] комісія прийняла дуже прихильно мою експедицію і питається коли я приїду, кажучи при цьому щоб я заїздив просто до його на ул.Собісчину. Що ж тепер мені йому одписати?

Чи просто подякувати, що Ви вже мене запросили ранійше раніше і що мені ніяково буде зробити інакше, чи може й справді прийняти і заїхати до нього, коли це з політичного (а найбільш поліційного) погляду було б практичнійше практичніше (тим більше що він пише що Товариство хоче вдатись до Намісництва щоб зробити мою подорож з офіціяльного офіціального боку забезпеченою)?

Оце ж Ви розсудіть як буде краще і зараз же одпишіть мені хоч карткою, бо я не відповідатиму Б[арвінсько]му, поки не буду мати від Вас вказівки – і здаюсь у цьому уповні на Вас (нема чого й казати що хотілось би мені пристати звісно у Вас, але ж якщо треба инакше інакше – то треба!).

Ге бачив позавчора. Він виїхав до Женеви і казав що не пізнійше пізніше як через тиждень вишле мені першу порцію свого перекладу. Просив переглянути і якщо не буде чого перероблювати, то щоб переслати до Вас, а якщо буде, то до його, щоб він знав як поводитись далі у перекладі. Я так і зроблю.

З «Матеріалами» ще не упоравсь – просто чуба на собі деру – але ж Ви сами самі бачили як тут у нас життє життя. Поспішаюсь і буду поспішатись щоб вислати Вам їх раніше од себе. «Дитину» ж справді можна буде оддати до оброблювання Гнатюкові, особливо побалакавши з їм і розібравши удвох. Я привезу її з собою.

Оце ж здається поки що й усе. Дуже щиро цілую Вас і кланяюсь Вашій жінці

Ваш Хв.Вовк

P.S. Струмент для міряння треба буде замовити заздалегідь, щоб добре вивірити у лабораторії.

Отже ж я (як що треба буде) поверну на це частину тих грошей що на археологічну збірку, а то ще краще, скажу щоб послали Вам з доплатою на листі. Як замовляти струмент: чи тільки те що буде потрібно задля моєї подорожі, чи вже увесь? Ріжниця Різниця буде чимала… трохи не у двоє. Думаючи що й те що потрібно задля подорожі коштуватиме наименьше найменше 140 fr. я гадаю що повного набору купувати не треба – покищо принаймні!..


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, оп. 1, од. зб. 389, с.420.

Публікується вперше за автографом. Лист є відповіддю на лист М. Грушевського від 21.06.1903 р.

Гроші на археольогічну археологічну збірку 300 кор. одібрав. – У 1903 році Ф.Вовк закупив велику колекцію передісторичних пам’яток, які склали основу музею НТШ. У першу світову війну значна частина цих матеріалів була втрачена. (Франко Оксана. Етнографічні дослідження Федора Вовка в Галичині, Буковині та Закарпатті // Народознавчі зошити. – 1997. – № 3. – С.170- 171).

Capitan (Капітан) Д. – професор історії первісного суспільства в Антропологічній школі Парижу, заснованій П.Брока.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 188 – 190.