Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

28.05.1903 р. До М. Грушевського

Париж 28 мая 1903 12, av. Reille

Варіанти тексту

Monsieur Professeur M.Hrouchevsky

26, ul. Czarneckoho Lemberg (Autriche)

Дорогий Михайло Сергієвичу,

Дуже радий, що посилка прийшла як я й думав тільки спізнившись (це вже я винен, бо так заклопотавсь що усе відкладав на завтра).

Щодо помішників помічників у подорожі то се було б дуже добре і мені б полегшило чимало роботу, але мабуть треба буде числитись з тим, що нам доведеться іноді користуватись і гостепріимством ріжних різних людей… ну та це вже Ви сами самі там метикуйте. У мене учора був лікар Кос з Перемишля, запропонував до себе, і казав, що може дати мені до міряння цілий регимент регімент з бойків, а другий з лемків.

А у нас у Школі трохи не вийшов цілий Judenkrawall. Жиди зраділи що можна з приводу Кишинівської бійки підняти a grosse Gewalt і урядили цілий Meeting de protestation проти російського уряду, котрий нібито сам напустив босу команду на жидів і закликали на той мітінг мітинг Ков[алевсь]кого а той не пішов, тоді вони уложили проти його цілий маніфест, обвинувачуючи його у реакціонизмі, реакціонному веденні Школи, що він боїться за свої землі і тим не пішов на мітінг мітинг і усе таке… а потім чогось визвірилися на мене і хотіли зробити Gewalt на моєму відчити. Але ж мої звичайні слухачі змовилися викинути їх з залі, як що вони почнуть кгволувати…

Comité directeur перелякався що жидів поб’ють і явивсь на мій відчит учора. [..?] жиди прочувши це не прийшли и відчит пройшов як і завше – тихо і смірно смирно. Тепер через 2 тижні складаємо курси і усе зовсім стихне. Приїхав Лесевич і читає щось про фільозофію філософію і фольклор. Я ж усе сижу та свої таблиці укладаю, ще на кілька днів зосталося (за жидівською перешкодою). А як скінчу то зараз же беруся за «Матеріяли Матеріали». Вклоніться низенько Вашій жінці і бувайте здоровенькі та одзивайтесь.

Щиро обіймаю Вас Ваш Хв. Вовк. Ковалевський бачить вже куди завів їх барабанний лібералізм до Роберті і тільки чухається… А я звісно регочусь, та дратую їх…


Примітки

Центральний державний історичний архів України у м.Києві, ф. 1235, оп. 1, од. зб. 389, с.418.

Публікується вперше за автографом. Лист є відповіддю на лист М. Грушевського від 23.05.1903 р.

Кос Михайло (1863-1930) – лікар з Перемишля, дійсний член НТШ, співробітник часопису «Діло».

Кишинівської бійкиодин з найбільших єврейських погромів стався у Кишиневі 6 – 7 (19 – 20) квітня 1903 р.

Роберті Е.В. – французький професор, один з керівників Вищої Російської школи суспільних наук у Парижі.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2001 р., т. 2, с. 186.