Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Світлотіні галицького життя
Михайло Яцків. «Танець тіней»

Михайло Грушевський

Роман з рідного побуту, ч. І і II, 1916 і 1917.


Примітки

Перша публікація: ЛНВ. – 1918. – Т. 73. – Кн. IX. – С. 298 – 312. Автограф зберігається в: IP НБУВ. – Ф. І. – Од. зб. 11192.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви відповідно до змісту. У Грушевського вони мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 11, с. 199 – 212.