Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Світлотіні галицького життя
Лесь Мартович. «Забобон»

Михайло Грушевський

Повість. Львів, 1917. Накладом Видавничої спілки.
Стор. 336. Ціна 6 кор.


Примітки

Перша публікація: ЛНВ. – 1918. – Т. 71. – Кн. 9. – С. 224 – 248. Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви відповідно до змісту. У Грушевського вони мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 11, с. 177 – 198.