Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

11.10.1923 р. До О. Олеся

Баден

Варіанти тексту

Дорогий Олександр Іванович!

Картку Вашу дістав разом з офіціял[ьним] повідомленнє[м] офіціал[ьним] повідомлення[м] У[країнського] Пед[агогічного] інст[итуту]. Але тим часом з Господ[арської] академії – мовчаннє мовчання. І так вийшла глупа ситуація: задля самого одного Пед[агогічного] інст[итуту], себто 1500 + 250, я не можу їхати, і так прийдеться, мабуть, подякувать і зріктись. Справа взагалі йде загадочно загадково, а тут ходять чутки, що уряд Чешський наче б то забирається до економії в укр[аїнській] справі. Кажуть, що Микита Ш[аповал] в зв’язку з сим поїхав кудись «на спочинок». Табори галицькі ліквідуються, і т[ому] под[ібне]. Так я знов – на превеликий мій жаль, опиняюсь на роздорожу роздоріжжі.

Витаємо Вітаємо сердечне Ваших і Вас, де основуєтесь на зиму? Чи дістали мою картку з 2.Х про статю статтю до Вашого збірника? Я питав, чи дійсно треба скоротити статю статтю до 16 сторін, як хоче Лаврів, і просив вказати як іще иньші інші неточности неточності знайшли. Післав Послав на Davle. А Л[аврі]в досі годує мене «завтраками», ресторатор зручний.

Ваш М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 114, № 16/36).

Місце і дата відправлення листа встановлені за поштовим штемпелем на листівці.

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 258 – 259.