Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

8.03.1923 р. До О. Олеся

Відень 8.ІІІ.923

Варіанти тексту

Дістав В[ашу] карточку, дорогий Олександр Іванович! Нащо Ви так висловлюєтесь, що В[аше] місце в Комітеті «порожніє» – воно буде заняте Вами до загальних зборів, а коли комітет мав би істнувати існувати далі при моїй участи участі, я б настоював, щоб і Ви, і Ю[рій] П[илипович], оскільки зістанетесь тут, були б його членами. Але коли Ви настоюєте на відозві, то треба передусім установити, до кого звернутись, на які (точні!) адреси, щоб воно не виходило на «Всѣм, всѣм, всѣм», видрукованім в якім-небуть небудь нікому не звіснім листку. Місіонери виявляють нервову активність. Тут Калюж[ний] все пристає до П[авла] О[никієвича] з пропозицією писати для журнала, який видаватиме Гринько, пропонує аванси, і заявив, що мусить звернутись також і до М[ихайла] С[ергійовича] – питав поради, чи письменно, чи поїхати; поради розуміється не дістав.

Привіт! Ваш М. Г.


Примітки

Публікується вперше за автографом (ІЛ, ф. 114, № 16/19)

Місце написання – за змістом.

…щоб воно не виходило на «Всѣм, всѣм, всѣм»… – Йдеться про відозву В.Леніна «К гражданам России», яка проголосила повалення Тимчасового уряду і перехід влади до Рад. Під редакційною шапкою «Всѣм! Всѣм! Всѣм!» була надрукована 7 листопада 1917 року в газеті «Рабочий и Солдат» – щоденному вечірньому виданні Петроградської Ради робітничих і солдатських депутатів. Ця газета виходила з 30 жовтня 1917 до лютого 1918 року.

…писати для журнала… – Йдеться про підготовку до видання журналу «Червоний шлях».

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 1997 р., т. 1, с. 247.