Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

4.08.1909 р. До І. Джиджори

Криворівня

Варіанти тексту

Високоповажний добродію!

На всяк випадок іще отсею рекомендованою карткою прошу Вас зараз відіслати мині мені сюди мою статю статтю, вислану Вам 10 (23) VII зі Львова.

З поважаннєм поважанням

М. Грушевський


Примітки

Публікується за мікрофільмованою копією автографа (ЦДІАЛ України, ф. 309, оп. 1, спр. 2316, арк. 17 – 17 зв.). Оригінал листа на час підготовки видання було викрадено. Поштова картка. Адресована: «Високоповажаний Іван Джиджора в Заставцях, о. п. Голгочі». Поштовий штемпель на мікрофільмованій копії не прочитується.

За даними видання: Рукописи, документи і матеріали Михайла Грушевського у фондах Центрального державного історичного архіву України у Львові: Каталог. – Львів, 2005. – С. 106, яке готувалося ще за наявності оригіналу, на штемпелі дата: 4 серпня 1909 р. За ним і подається дата написання. Місце написання встановлено за щоденником М.Грушевського (на той час він перебував на літніх вакаціях у Криворівні (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 25, арк. 283).

За день до цього листа, 3 серпня (21 липня) 1909 p., І.Джиджора написав М.Грушевському листа з вибаченнями за затримку статті професора та своїми думками з приводу її змісту.

…відіслати мині мені сюди мою статю статтю, вислану Вам 10 (23) VII зі Львова. – Йдеться про статтю М.Грушевського «Два роки галицької політики», яку він розпочав писати на початку липня (ст. ст.) 1909 р. після делікатного нагадування І.Джиджори, що того року в ЛНВ не було публікацій професора із циклу «На українські теми».

Впродовж 1 – 7 липня (ст. ст.) М.Грушевський майже щодня бачився з І.Джиджорою, обговорював з ним зміст статті, а перед від’їздом учня на вакації дав йому переглянути першу частину. 10 липня (ст. ст.), вже перед своїм виїздом до Криворівні, М.Грушевський закінчив «Два роки галицької політики» і, вірогідно, за його дорученням друга частина була відправлена в Заставці. Вже в Криворівні, працюючи над упорядкуванням чергової книжки ЛНВ, М.Грушевський нагадав І.Джиджорі цією карткою про повернення статті.

23 – 25 липня (ст. ст.) вчений занотував у щоденнику: «Замкнув був зовсім VIII кн[ижку], а це над сподіваннє сподівання прислав Джиджора кінець моєї статі статті, протримавши щось більше 10 днів; спізнився ЛНВ, але що ж; післав послав» (Там само, спр. 25, арк. 288).

Якщо М.Грушевський і погоджувався з якимись заувагами учня, висловленими у листі від 3 серпня (21 липня) 1909 p., то змінити щось у статті не мав часу. На полях цієї другої частини автографа напис: «Докінченє Докінчення статі статті «На Українські теми». Зараз вискладайте і пришліть коректу» (ЦДІАК України, ф. 1235, оп. 1, спр. 169, арк. 100 – 143 зв.; друга частина: арк. 122 – 143 зв.).

«Два роки галицької політики» було опубліковано під рубрикою «На українські теми» у виданні: ЛНВ. – 1909. – Т. 47. – Кн. VIII. – С. 340 – 355. Пізніше автор включив статтю до збірки: Грушевський М. Наша політика. – Львів, 1911. – С. 17 – 39 (передрук: Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2005. – Т. 2. – С. 261 – 275).

Основний зміст її – це критичний аналіз діяльності найвпливовішої в Галичині Української національно-демократичної партії та її провідників, парламентських та сеймових послів, розкриття їхньої безпринципності, схильності до угодовства з польською владою. Стаття поклала початок конфлікту в НТШ 1913 р.

Світлана Панькова, Володимир Пришляк

Подається за виданням: Листування Михайла Грушевського. – К.: 2008 р., т. 4, с. 195.